Nieuwe boot voor leprapatiënten in Congo

Leprapatiënten hebben sinds kort een boot gekregen om hun goederen te vermarkten en het vasteland te bereiken. Al decennialang woont een kolonie leprapatiënten in Congo op het schiereiland Ubwari. Dit land is erg vruchtbaar, maar de markten bereiken was onmogelijk. Met middelen van Leprazending, kerken en de plaatselijke overheid is er een boot gekomen.congo lepra boot

De nieuwe boot zal de welvaart onder de leprapatiënten flink bevorderen. En dat niet alleen. De mensen die lijden aan lepra hebben met de boot nu ook makkelijker toegang tot medische diensten. Ook kunnen ze hun netwerk uitbreiden en samenwerken met coöperaties op het vasteland.

Onherbergzaam
In de tijd dat mensen met lepra naar dit schiereiland werden gestuurd heerste er veel angst voor de ziekte. Ook vandaag-de-dag weten mensen vaak niet dat lepra te genezen is en  niet meer besmettelijk na inname van medicijnen. Het schiereiland is alleen te bereiken per boot. Waar het eiland vast zit aan het land, ligt een onherbergzaam gebied met hoge bergen.

Wat mooi is, is dat allerlei organisaties zich hebben ingezet om deze boot te bekostigen. Denk aan lokale kerken en het hoofdkantoor van de Gezondheidszone van dit gebied. Die samenwerking zorgt dat het project breed gedragen wordt en er meer begrip voor ex-leprapatiënten komt.

Schatting
Bij elkaar zal de boot ongeveer 50 keer per jaar uitvaren en honderden personen vervoeren. De schatting is dat er 960 ton aan goederen met de boot zullen worden getransporteerd.

We doen meer in Congo.

Wil je leprapatiënten in Congo ondersteunen?

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world