Nepal

Dankzij onze donateurs helpen we leprapatiënten in Nepal aan een rolstoel, geven we fysiotherapie, bieden we scholing en medische zorg. Het plaatselijke lepraziekenhuis verzorgt dagelijks voor mensen met lepra.

Na de verwoestende aardbeving van 2015 helpt de Nederlandse tak van Leprazending leprapatiënten om deze ramp te boven te komen. Het heeft nog jaren geduurd voordat de mensen alle brokstukken van deze verwoestende natuurramp op hadden geruimd. Bij rampen is minder oog voor gemarginaliseerde mensen als leprapatiënten, en in dit gat springt Leprazending met hulp van onze donateurs.

Armoede

Het zure is dat lepra voornamelijk heerst onder mensen in armoede. Waarschijnlijk heeft dit te maken met het verminderde afweersysteem die de leprabacterie niet goed kan bestrijden. Meer dan 25% van de bevolking van Nepal leeft onder de armoedegrens.  Het gemiddelde inkomen is voor een kwart van de bevolking minder dan $1 per dag, en voor 50% minder dan $2 per dag. Dat maakt dit land extra bevattelijk voor lepra.

 

 

 

Project coöperatie met leprapatiënten

In de bergen, vlakbij Kathmandu, ligt Kewalpur. In dit gebied zijn zelfhulpgroepen gestart met leprapatiënten, gehandicapten, vrouwen en mensen uit de laagste kasten van de bevolking. Juist deze mensen worden gediscrimineerd en krijgen niet de mogelijkheid om zichzelf te ontwikkelen. Inmiddels hebben de groepen zich verenigd in een erkende coöperatie die rapportages aflegt aan de overheid.

Buiten Kathmandu zijn de wegen slecht. Voor een rit van 40 kilometer zijn we 3 uur onderweg. Een goede auto is daarom een noodzaak.

Leden van deze coöperatie sparen samen om investeringen te kunnen doen. Voor:

  • De aankoop van geiten waarmee gefokt kan worden en jongen kunnen worden doorverkocht.
  • Aanschaf bouwmateriaal om water te verzamelen en door te verkopen.
  • Geld voor scholing van kinderen.
  • Trainingen voor boeren.

Het gaat goed met deze coöperatie. Zo goed dat de groep een auto nodig heeft om de lokale markten te bereiken om hun goederen of vee te verkopen.

Voor de auto in totaal € 25.000 nodig. De coöperatie betaalt € 5.000. Ook draagt EO Metterdaad € 5.000 van de kosten. Helpt u ook mee om dit bedrag bij elkaar te krijgen?

 

In Nepal worden leprapatiënten – net als in veel andere landen in Zuid-Oost Azië – gemeden, buitengesloten en gediscrimineerd.

Onze focus

Het werk van Leprazending in Nepal is geconcentreerd rondom het lepraziekenhuis Anandaban ten zuiden van de hoofdstad Kathmandu. Leprapatiënten uit heel Nepal worden naar dit ziekenhuis verwezen voor behandeling en hersteloperaties. Vanuit dit ziekenhuis worden bezoeken gebracht aan leprakolonies en bergdorpen om leprapatiënten te verzorgen en nieuwe lepragevallen op te sporen.

Activiteiten

Om de doelen te verwezenlijken worden de volgende activiteiten uitgevoerd:

  • Behandelen van zweren van leprapatiënten
  • Hersteloperaties voor leprapatiënten
  • Fysiotherapie voor leprapatiënten
  • Hersteloperaties voor mensen met verschillende handicaps

HOE WIJ HELPEN

In Nepal wordt gewerkt aan:

GEEF OM NEPAL

Help het team van Leprazending in Nepal