Nepal

In Nepal helpen we leprapatiënten met hulpmiddelen zoals een fiets rolstoel, fysiotherapie, scholing voor blinden en medische zorg.

Armoede

Meer dan 25% van de bevolking van Nepal leeft onder de armoede grens.  Het gemiddelde inkomen is voor een kwart van de bevolking minder dan $1 per dag, en voor 50% minder dan $2 per dag.

Extreme armoede is een voedingsbodem voor lepra

Met name de allerarmsten zijn vatbaar voor de bacterie. Net als in veel andere landen in Zuid-oost Azië worden leprapatiënten gemeden, buitengesloten en gediscrimineerd.

Nepal behoort niet tot de focuslanden van Leprazending Nederland. Maar na de verwoestende aardbeving van 2015 bleek er toch weer extra aandacht en ondersteuning nodig op het gebied van wederopbouw. De schrijnende situatie van veel leprapatiënten, vaak de allerarmsten, is erdoor verergerd. Hulp bij o.a. huisvesting van leprapatiënten blijft dan ook hard nodig.

Onze focus

Het werk van Leprazending Nepal is vooral geconcentreerd rondom het lepraziekenhuis Anandaban ten zuiden van de hoofdstad Kathmandu.  Leprapatiënten uit heel Nepal worden naar dit ziekenhuis verwezen voor behandeling, hersteloperaties etc. Vanuit het ziekenhuis worden ook bezoeken gebracht aan leprakolonies en bergdorpen om leprapatiënten te verzorgen en nieuwe lepragevallen op het spoor te komen.

Activiteiten

Om de doelen te verwezenlijken worden de volgende activiteiten uitgevoerd:

  • Behandelen van zweren van leprapatiënten
  • Hersteloperaties voor leprapatiënten
  • Fysiotherapie voor leprapatiënten
  • Hersteloperaties voor mensen met verschillende handicaps

HOE WIJ HELPEN

In Nepal wordt gewerkt aan:

GEEF OM NEPAL

Help het team van Leprazending in Nepal

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world