Nederlands operatieteam bestrijdt lepra in Myanmar

Een operatieteam uit Nederland vertrekt eind januari 2019 naar Myitkyna en Putao in het noorden van Myanmar om leprapatiënten te opereren. Het team met chirurgen en één OK-verpleegkundige gaat ook artsen en operatiekamerpersoneel trainen. Met de trainingen draagt het team hun specialistische leprakennis over aan het medische personeel in Myanmar.

Wim Theuvenet opereert een leprapatiënt.

Lepra is een eeuwenoude ziekte die het oppervlakkige zenuwstelsel aantast. Daardoor raken handen en voeten gevoelloos, en lopen mensen onbewust zweren en brandwonden op. Dit leidt uiteindelijk tot handicaps. Sommige patiënten krijgen door de zenuwaantasting klauwhanden, waardoor ze hun vingers niet meer kunnen gebruiken. Anderen kunnen hun ogen niet meer sluiten en worden blind. De ziekte heerst voornamelijk in arme gebieden in Azië, Afrika en Zuid-Amerika. Elke 2 minuten krijgt iemand de diagnose lepra.

Geridderd
De leden van het operatieteam zijn de chirurgen dr. Wim Theuvenet, dr. David Schiettecatte en verder OK-verpleegkundige Aly Boven uit Huissen. Theuvenet is gespecialiseerd in plastische, reconstructieve en handchirurgie, en werkt sinds 1993 in Gelre Ziekenhuizen in het Deventer Ziekenhuis. Zes jaar lang deed hij dienst in verschillende ziekenhuizen in India en Nepal om leprapatiënten te helpen. Hij is een van de eerste gecertificeerde Europese handchirurgen. Vorig jaar werd hij voor zijn werk bij Leprazending geridderd.

Aly Boven gaat voor de vijfde keer mee met deze speciale reis om te assisteren bij hersteloperaties. Eerder is de kennis van het team gedeeld in andere gebieden van Nepal. Aly: ‘Mensen met klauwhanden, of die hun ogen niet meer goed kunnen sluiten, zijn goed te helpen met een operatie.’ Ook helpt het team bij het uitvoeren van hersteloperaties bij kinderen met een aangeboren afwijking.

Als operatiekamerverpleegkundige gaat Aly in Myanmar artsen assisteren, en lokale OK-verpleegkundigen trainen. De reis zal ongeveer twee weken in beslag nemen.

klauwhand, lepra, leprapatiënt, operatie

Iemand met lepra die zijn hand niet meer kan gebruiken. Dit wordt een klauwhand genoemd.

Boeiende lezing
Op zondag 28 oktober om 14.00 uur wordt een gratis informatiebijeenkomst georganiseerd in de Protestantse Kerk van Huissen. Naast Aly Boven zijn ook de chirurgen Dr. Wim Theuvenet en Dr. David Schiettecatte aanwezig. Namens Leprazending is Cor van Leeuwen present. Bezoekers genieten deze middag van het koor Promises en een boeiende lezing van ds. Mathijs Glastra. De bijeenkomst wordt om 15.30 uur afgesloten.

Draagt u bij aan de kosten voor deze reis?