Nalaten

Uw steun is onmisbaar voor mensen die verder niemand anders hebben. Leprapatiënten behoren tot de allerarmsten, raken nog te vaak verminkt, gehandicapt en worden uitgestoten uit hun dorp of familie.
Wilt u hen ook na uw overlijden nog mensen helpen? Overweeg dan om  Leprazending te gedenken in uw testament. Door middel van een nalatenschap of legaat kan Leprazending realiseren wat u belangrijk vindt.

Uw nalatenschap kan er voor zorgen dat…

Vormen van nalaten

Er zijn verschillende manieren om het werk van Leprazending in uw testament op te nemen.

  1. Een erfstelling: U schenkt uw volledige nalatenschap of een percentage van uw nalatenschap en maakt daarmee Leprazending één van de officiële erfgenamen
  2. Een legaat: U schenkt een door u te bepalen bedrag uit uw nalatenschap aan Leprazending.

Meer informatie?

Wij bieden u graag gratis de brochure Nalaten en het  Erfenisdossier aan waarin u allerlei relevante zaken met betrekking tot uw testament kunt noteren en bewaren. U kunt deze eenvoudig aanvragen via het formulier hieronder.

Voor meer informatie en specifieke wensen kunt u contact op nemen met onze directeur, dhr. H.C. Couprie. Telefoon: 055-7600500 of dir@leprazending.nl

 

aanvraag informatie over nalaten

  • Heeft u nog andere vragen of opmerkingen?
Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world