Nalaten aan Leprazending

Uw steun is onmisbaar voor mensen die verder niemand anders hebben. Leprapatiënten behoren tot de allerarmsten, raken nog te vaak verminkt, gehandicapt en worden uitgestoten uit hun dorp of familie.
Wilt u hen ook na uw overlijden nog mensen helpen? Dat kan! Overweeg dan om  Leprazending te gedenken in uw testament. Door middel van een nalatenschap of legaat kan Leprazending realiseren wat u belangrijk vindt. Nalaten aan een goed doel kan enorm helpen. Ook na uw leven kunt u nog een steentje bijdragen aan het goede doel en kunt u leprapatiënten toekomst bieden.

Uw nalatenschap kan er voor zorgen dat:

  • Nieuwe lepragevallen sneller worden gevonden en behandeld om zo permanente handicaps te voorkomen.
  • Leprazending kan doorgaan met het geven van zorg en ondersteuning voor mensen met lepra in zo’n 30 landen.
  • Leprazending duurzame projecten voor de lange termijn kan opzetten en uitvoeren om kinderen, volwassenen en families die door lepra getroffen zijn te helpen.

Vormen van nalaten aan het goede doel

Er zijn verschillende manieren om het werk van Leprazending in uw testament op te nemen.

  1. Een erfstelling: U schenkt uw volledige nalatenschap of een percentage van uw nalatenschap en maakt daarmee Leprazending één van de officiële erfgenamen.
  2. Een legaat: U schenkt een door u te bepalen bedrag uit uw nalatenschap aan Leprazending.

Meer informatie over nalatenschap en erfenis?

Wij bieden u graag gratis de brochure Nalaten en het Erfenisdossier aan waarin u allerlei relevante zaken met betrekking tot uw testament kunt noteren en bewaren. U kunt deze eenvoudig aanvragen via het formulier hieronder. Lees het rustig door en overweeg goed of u wilt nalaten aan het goede doel.

Voor meer informatie en specifieke wensen kunt u contact op nemen met onze directeur, dhr. H.C. Couprie. Telefoon: 055-7600500 of dir@leprazending.nl

aanvraag informatie over nalaten

  • Heeft u nog andere vragen of opmerkingen?