Mag zij uw erfgenaam zijn?

Uw steun is onmisbaar voor mensen die verder niemand anders hebben. Mensen met lepra behoren tot de allerarmsten in onze wereld. Vaak worden ze verstoten, gediscrimineerd en nog armer dan zij al waren. Lepra is goed te genezen, maar bij te laat ingrijpen kan het handicaps veroorzaken. 

Wilt u mensen met lepra ook na uw overlijden helpen? Het kan… Overweeg om leprapatiënten te gedenken in uw testament. Door middel van een nalatenschap of legaat kan Leprazending realiseren wat u belangrijk vindt. Ook na uw leven draagt u daarmee bij aan levensherstel van mensen met lepra. U geeft hen niet alleen herstel, ook hoop en toekomst.

Uw nalatenschap helpt mee aan…

  • Mensen met lepra worden sneller gevonden door ons opsporingsteam en dus sneller behandeld worden. Bij tijdig ingrijpen is de kans op handicaps aanzienlijk kleiner.
  • Leprapatiënten krijgen de zorg en ondersteuning, die zij zo hard nodig hebben – in meer dan 30 landen.
  • Duurzame projecten kunnen opgezet en uitgevoerd worden. In projecten krijgen kinderen, volwassenen en families die door lepra getroffen zijn hulp.

Vormen van nalaten aan het goede doel

Er zijn verschillende manieren om het werk van Leprazending in uw testament op te nemen.

  1. Een erfstelling: U schenkt uw volledige nalatenschap of een percentage van uw nalatenschap en maakt daarmee Leprazending één van de officiële erfgenamen.
  2. Een legaat: U schenkt een door u te bepalen bedrag uit uw nalatenschap aan Leprazending.

Meer informatie over nalatenschap en erfenis?

Wij bieden u graag gratis de brochure Nalaten en het volledige vernieuwde Erfenisdossier aan waarin u allerlei relevante zaken met betrekking tot uw testament kunt noteren en bewaren. U kunt deze eenvoudig aanvragen via het formulier hieronder. Lees het rustig door en overweeg goed of u wilt nalaten aan het goede doel.

Voor meer informatie en specifieke wensen kunt u contact op nemen met Cor van Leeuwen, telefoon: 055-7600504 of cor@leprazending.nl

aanvraag informatie over nalaten

  • Heeft u nog andere vragen of opmerkingen?