Naini Ziekenhuis – operaties

10 mei 2022

In 2022 ondersteunen we met Impuls het lepraziekenhuis Naini in India. Leprazending is onderdeel van The Leprosy Mission. Een internationale organisatie die in India 14 ziekenhuizen, 6 vakscholen en 7 community programs in 9 staten runt.

Één van de gespecialiseerde lepraziekhuizen die wij ondersteunen is Naini in de staat Uttar Pradesh. Jaarlijks worden hier honderden operaties uitgevoerd om leprapatiënten een nieuw leven te geven. Hoe jij als ondernemer leprapatiënten de kans kan geven op volledig herstel en een lepravrije toekomst? Lees snel verder!

Projectgegevens

Status: Actief
Looptijd: één jaar
Eindrapportage: Maart 2023
Projectgebied: Regio Noord- en Midden-India
Doel 2022: vijftig hersteloperaties (€776,- per hersteloperatie)

Doel

Dit project heeft als doel leprazorg en hersteloperaties aan te bieden aan mensen getroffen door lepra.

Concrete vraag

Voor 2022 willen we samen 50 hersteloperaties mogelijk maken. Investeer je ook mee in levens van mensen door één of meerdere hersteloperaties mogelijk te maken? Een bijdrage voor de algemene leprazorg is ook mogelijk.

Help mee

Projectactiviteiten

In 2020 en 2021 heeft het ziekenhuis veel last gehad van beperkingen als gevolg van de covid-19 pandemie. Tijdens ‘lockdowns’ heef Naini gelukkig nog een deel van de zorg kunnen verlenen aan mensen die getroffen zijn door lepra. Dit was mogelijk omdat een deel van de artsen en verpleegkundigen is gehuisvest op het terrein van het ziekenhuis.  Patiënten die intern verbleven werden behandeld kregen de volgende zorg:

  • hersteloperatie / wond-hersteloperaties
  • revalidatie na een hersteloperatie
  • chemokuur (dit is nodig voor sommige patiënten die heel heftige lepra reacties hebben)
  • fysiotherapie en oefentherapie

Naast de interne patiënten bleef het ziekenhuis gedurende de ‘lockdown’ open voor mensen met spoedeisende klachten.

Naast de ziekenhuiszorg is het voorlichtingsteam van het ziekenhuis actief in nabijgelegen gemeenschappen. Mensen worden voorgelicht over goede hygiëne en het houden van afstand (iets wat in India op veel plekken praktisch onmogelijk is) en hoe besmetting met het COVID-19 virus op deze manier zo veel mogelijk kan worden voorkomen. Vanuit het ziekenhuis bieden wij op dit moment ook noodhulp, met name aan mensen met lepra en handicaps die extra zwaar zijn getroffen, omdat zij vanwege de ‘lockdown’ geen inkomen meer hebben.

Investering voor het leven

Door de Covid-19 pandemie zijn veel hersteloperaties en behandelingen in lepraziekenhuis Naini uitgesteld. Financiële steunvanuit de overheid, zoals we dat in Nederland kennen, is er niet. Met jouw hulp kunnen de artsen, verpleegsters, fysiotherapeuten en gezondheidswerkers in ziekenhuis Naini toch hun belangrijke werk blijven uitvoeren. Dit jaar willen we samen 50 hersteloperaties mogelijk maken (één operatie kost gemiddeld € 776,-). Hiermee zorgt u dat deze mensen weer zelfredzaam en waardig kunnen leven. Daarnaast is het belangrijk dat de algemene leprazorg in en vanuit het ziekenhuis in stand gehouden kan worden, juist in tijden van crisis.

 

“Misvormingen en handicaps zijn de redenen dat mensen bang zijn voor lepra. Verhelp de misvormingen en help met de handicaps en de volgende generaties zullen niet langer bang zijn voor lepra.” – Dr. Premal Das, handchirurg en medisch directeur van TLM Naini.

 

Terug naar IMPULS projecten