Je gift helpt om lepra te stoppen.

Maya moest al zo jong horen: ‘jij hebt lepra’…

Zij werd gelukkig snel gevonden. Het is belangrijk dat we nieuwe leprapatiënten op tijd kunnen opsporen en behandelen. Dit kan alleen met jouw hulp. Je geeft patiënten die nog op behandeling wachten een onbetaalbaar geschenk: een toekomst zonder lepra!

Wil je naar leprapatiënten omzien met een gift uit je hart?

.


‘Maya hoorde: Jij bent niet meer welkom op school’

Maya moest al zo jong horen: ‘jij hebt lepra’! Gelukkig hebben we haar op tijd gevonden. Zonder hulp zou lepra het leven van Maya verwoesten met zichtbare en blijvende handicaps. Zelf merkt Maya op dit moment vooral de sociale uitsluiting. Nu ze die vlekken in haar gezicht heeft, willen de kinderen op school niet meer met haar spelen. Sterker nog: ze is niet meer welkom op school.

Was zij maar de laatste die dit overkomt. Maar we weten dat dit niet het geval is. Iedere dag worden kinderen, én volwassenen, buitengesloten van het sociale leven omdat ze lepra hebben. “Wat fijn dat je met leprapatiënten begaan bent. Besef je wat dat voor deze kwetsbare mensen betekent? Jij maakt werkelijk het verschil tussen wanhoop of een hersteld leven wanneer je voor 24 euro iemand van lepra bevrijdt. Dat is de prijs van een hersteld leven. Maya werd gevonden tijdens een onderzoek door medewerkers van Leprazending. Haar verhaal laat zien hoe belangrijk het is dat we nieuwe leprapatiënten, die nu nog op hulp wachten, op tijd kunnen opsporen. Dit kan alleen met jouw hulp.
Dat deze kwetsbare mensen je aan je hart gaan, laat zien dat leprapatiënten niet vergeten worden, maar van waarde zijn.

Wij willen leprapatiënten als Maya vinden. Voordat er blijvende handicaps ontstaan. Voordat ze verstoten worden. Binnen 72 uur na behandeling is iemand met lepra niet meer besmettelijk voor anderen. Zo stopt lepra voor alle mensen, één voor één. Dankzij jouw hulp kunnen wij meer leprapatiënten vinden en behandelen, als je er vandaag voor kiest naar leprapatiënten om te zien. Alvast hartelijk dank voor je steun, mede namens de leprapatiënten.

IK WIL HELPEN

 

Laten we

voortzetten

wat

Jezus

begon

Jezus stak zijn hand uit

En er kwam een melaatse naar Hem toe… en Jezus, innerlijk met ontferming bewogen, stak Zijn hand uit, raakte hem aan en zei tegen hem: ‘Ik wil het, word gereinigd!’ Marcus 1:41-42 HSV

Lepra is een eeuwenoude ziekte. Jezus zag om naar zieken, naar mensen met melaatsheid. Wij willen samen met jou verdergaan met wat Hij begon. Met expertise en met liefde ontfermen we ons over mensen met lepra. We willen hen bevrijden van lepra en uiteindelijk die verwoestende ziekte verslaan. Maar we kunnen het niet alleen. Help jij mee? Samen maken we lepra een ziekte van het verleden.