BIJNA 50.000 LEPRAPATIËNTEN ZIJN VORIG JAAR NIET OPGESPOORD DOOR LOCKDOWNS

Door corona-lockdowns en overbelasing van de zorg zijn veel nieuwe leprapatiënten niet gevonden. Zij lopen nu het risico op levenslange handicaps als gevolg van lepra. Met uw bewogenheid kunnen zij worden opgespoord en nog op tijd worden behandeld. Wilt u vandaag naar leprapatiënten omzien?

 

Het is hartverscheurend dat veel patiënten nu niet in beeld zijn, terwijl we wel medicatie op voorraad hebben die hun lepra kan stoppen.

 

.


‘Maya (16) hoorde: Er is geen plaats voor jou’

Maya was pas zestien jaar oud. ‘Ik realiseerde me dat ik mijn vingers niet meer kon strekken.’ Maya wendde zich voor behandeling tot plaatselijke artsen. Maar ze konden haar niet helpen: ‘Er is geen plaats voor jou’. Het ziekenhuis weigerde Maya te behandelen en vertelde haar om naar een Leprazendingziekenhuis te gaan.

Race tegen de klok

Nu de lockdowns over zijn is het cruciaal dat we zo snel mogelijk mensen met lepra vinden die zijn achter gebleven tijdens de coronacrisis. De laatste cijfers van de WHO maken pijnlijk duidelijk dat er in één coronajaar 43% minder leprapatiënten zijn gevonden in India dan voor corona in 2019.

We kennen allemaal de beelden nog uit India. Zuurstofflessen werden versleept om coronapatiënten te redden. Het openbaar vervoer en de reguliere zorg kwam vrijwel stil te staan, leprapatiënten vielen van de prioriteitenlijst en konden niet geholpen worden. Als gevolg hiervan loopt een groot aantal mensen in India het risico op levenslange handicaps als gevolg van lepra. Het is hartverscheurend dat veel patiënten nu niet in beeld zijn, terwijl we medicatie op voorraad hebben die hun lepra kan stoppen.

Als achtergebleven leprapatiënten niet in beeld zijn, kunnen wij ze niet helpen

Uw liefdevolle support betekent dat onze lepraziekenhuizen er wel zijn voor Maya, met de  medische zorg en liefdevolle aandacht die zij nodig heeft. Maya krijgt een hersteloperatie en haar medicatie stopt de lepra. Als achtergebleven leprapatiënten niet in beeld zijn, kunnen wij ze niet helpen. De race tegen de klok is nu begonnen.

 

Vandaag kunt u ervoor zorgen dat geen enkele leprapatiënt de woorden ‘er is geen plaats voor jou’ te horen krijgt.

 

Wij willen leprapatiënten als Maya vinden. Voordat er blijvende handicaps ontstaan. Voordat ze verstoten worden. Dit kan dankzij uw hulp, als u er vandaag voor kiest naar leprapatiënten om te zien. Alvast hartelijk dank voor uw steun, mede namens de leprapatiënten.

IK WIL HELPEN

Laten we

voortzetten

wat

Jezus

begon

Jezus stak zijn hand uit

En er kwam een melaatse naar Hem toe… en Jezus, innerlijk met ontferming bewogen, stak Zijn hand uit, raakte hem aan en zei tegen hem: ‘Ik wil het, word gereinigd!’ Marcus 1:41-42 HSV

Lepra is een eeuwenoude ziekte. Jezus zag om naar zieken, naar mensen met melaatsheid. Wij willen samen met jou verdergaan met wat Hij begon. Met expertise en met liefde ontfermen we ons over mensen met lepra. We willen hen bevrijden van lepra en uiteindelijk die verwoestende ziekte verslaan. Maar we kunnen het niet alleen. Help jij mee? Samen maken we lepra een ziekte van het verleden.