De impact van een zelfhulpgroep: het verhaal van Luizina

28 juli 2022

Dit is Luizina, een 45-jarige weduwe. Zij woont met haar vijf dochters in een dorp in het westen van Bangladesh. Toen haar man vijf jaar geleden overleed aan een hartaanval, ging Luizina als schoonmaakster werken. Zo probeerde zij haar gezin te onderhouden. Haar wens is dat haar dochters een opleiding volgen, zodat zij een goede toekomst krijgen.

Start van een zelfhulpgroep

In januari 2020 bezochten collega’s van Leprazending het dorp waar Luizina woont. Zij moedigden aan dat mensen met lepra, mensen met een handicap en mensen uit gebroken gezinnen zelfhulpgroepen zouden vormen. Luizina werd enthousiast en zocht haar dorpsgenoten op met dit voorstel. In februari 2020 werd hun groep opgericht, met zestien vrouwen en twee mannen. Zij noemden hun groep Papri, ‘bloemblaadje’.

Groeiende zelfstandigheid

Luizina werd gekozen als voorzitter van de groep. De leden kwamen twee keer per maand samen en bespraken gezondheids- en sociale kwesties. Ook begonnen ze gezamenlijk een spaarpotje op te bouwen. Ondertussen kregen Luizina en haar groepsleden trainingen, zoals over lepra, leiderschap, financieel beheer, boekhouding en belangenbehartiging. Dankzij de bemiddeling van Leprazending bij de plaatselijke overheid kon Luizina deelnemen aan het werkgelegenheids-programma van de overheid voor de allerarmsten. Ze begon meer geld te verdienen, waarmee ze haar gezin beter kon onderhouden. Daarnaast hield Luizina zich bezig met sociaal werk in haar dorp, omdat ze graag anderen in nood helpt.

Een grote stap terug

Maar toen kwam COVID-19. Luizina raakte haar werk kwijt en kwam opnieuw in een crisis terecht. Via Leprazending kreeg zij steun om noodvoedsel te kopen. Luizina vertelt: ‘De contante steun was op dat moment echt een grote hulp voor mijn gezin. De meeste dagen hadden we slechts één maaltijd. We zijn tien dagen voorzichtig omgegaan met het voedsel dat ik met het geld had gekocht. Later kreeg ik ook toegang tot andere noodvoedselhulp.‘

Praktische steun naar succes

Om de mensen in de zelfhulpgroepen te helpen, startte Leprazending in 2021 een nieuw project. Ook Luizina meldde zich hiervoor aan. Nadat haar aanvraag was goedgekeurd, kocht ze vijf kippen. De extra eieren die de kippen legden, kon Luizina verkopen. Dankzij een cursus die zij had gevolgd over het fokken van kippen en eenden, wist ze ook hoe ze ervoor kon zorgen dat een aantal eieren uitgebroed zou worden. Nu heeft zij 25 kippen waarmee ze fokt en eieren verkoopt.

Ook volgde zij met haar zelfhulpgroep een cursus over moestuinieren. Inmiddels verbouwt zij groenten op het kleine stukje land naast haar huis. Nu hoeft ze niet meer naar de markt om groenten te kopen. Ze kan juist zelf wat groenten verkopen aan haar dorpsgenoten. Daarnaast hebben de collega’s van Leprazending Luizina geholpen om een weduwenuitkering te krijgen.

Gelukkig

Nu leidt Luizina een beter leven dan voorheen. Drie van haar dochters zijn inmiddels getrouwd en haar andere twee dochters kan ze nu goed onderhouden. Luizina zegt: ‘Ik ben Leprazending en alle andere organisaties zeer veel dank verschuldigd voor hun steun aan mij en mijn gezin. Zonder hun steun zou ik dit niet kunnen meemaken. Ik voel me gelukkig als ik de lachende gezichten van mijn dochters zie”.

Kleine inspanning, groot resultaat

Steun jij al een zelfhulpgroep? Met kleine bedragen worden grote stappen gezet. Jij kunt de impact van een zelfhulpgroep versterken. Sluit je aan bij een groeiende gemeenschap van mensen die armoede en discriminatie de wereld uit willen helpen. Zo werk je mee aan een wereld waarin lepra en uitsluiting niet meer bestaat.

Wordt partner en doe mee!

JA, IK DOE MEE!

De kracht van samen

De mensen in de zelfhulpgroepen steunen en helpen elkaar. Samen worden zij sterker. Groei mee! Word partner in een zelfhulpgroep. Namens Luizina heel hartelijk dank!