'Jij doet er toe, je mag er zijn'

22 juni 2021

Als je in de vriendelijke ogen van Lovely (30 jaar) uit Bangladesh kijkt, vermoed je niet dat zij als kind smartelijk geleden heeft. Ze schetst het plaatje: ,,Ik had geen plek waar ik me geliefd voelde en leefde in eenzaamheid.’’ Pas tien jaar is ze, als ze de eerste verschijnselen van lepra krijgt.

‘Ze moest niets meer van me hebben’

,,Ik herkende de ziekte meteen. Mijn broer en oom zijn namelijk ook getroffen door lepra. Om die reden liepen mijn klasgenootjes altijd al met een boog om mij heen. Maar nu ontdekte mijn stiefmoeder mijn lepra – ze was al niet gek op me – en vanaf dat moment moest ze niets meer van me hebben.’’

Kwaad was al geschied

Lovely’s moeder stierf een paar jaar eerder. Haar vader trouwde een andere vrouw. Hulp zochten ze niet voor Lovely en lepra kreeg daardoor vrij spel in haar lijfje. ,,Mijn handen en vingers verkrampten en mijn benen verzwakten. Zo erg, dat ik niet meer kon lopen. Pas na tien jaar kreeg ik de kans om onze lokale arts te bezoeken. Hij stuurde me meteen door naar het ziekenhuis van Leprazending. Maar het kwaad was al geschied, mijn beide benen moesten vanaf mijn knie geamputeerd worden.’’

Heftige dag

,,De operatie was zachtgezegd heftig, een dag die ik nooit zal vergeten. En toch… vanaf die dag veranderde mijn leven. De verpleegkundigen en zorgwerkers lieten me vanaf het eerste moment voelen: ‘jij doet er toe, jij mag er zijn’. Ze behandelen me als vriendin, als familielid.’’

Een wonder

Lovely is op weg naar herstel en dat is nog niet alles. Met gloeiende wangen: ,,In het atelier worden protheses voor mij gemaakt. Wat een wonder, ik had nooit verwacht ooit nog te kunnen lopen. Ik kan haast niet geloven dat het wél kan…’’

‘Mijn hart stroomt over’

Lovely is één van de vrouwen die dankzij uw trouwe steun hersteld is. U geeft haar de kans om op te bloeien tot een vrouw met hoop, met toekomst, met uitzicht. Ze reageert: ,,Woorden schieten tekort… Weet alstublieft dat mijn hart overstroomt van dankbaarheid, naar de zorgwerkers in het ziekenhuis, naar alle mensen die nu om mij heen staan en niet in de minste plaats naar u. Zonder uw steun en gebeden leefde ik nog in eenzaamheid en zeer slechte omstandigheden.’’

Ik wil ook bijdragen

Lepra is goed te genezen

Bij Lovely is lepra te laat behandeld, met ernstige schade als gevolg. En dat terwijl lepra goed te genezen is. Als we leprapatiënten tijdig opsporen, kunnen we snel behandelen. Handicaps worden daarmee voorkomen. We geven goede voorlichting en behandelen familie, vrienden en naasten preventief. Zo wordt lepraverspreiding gestopt. Samen verslaan we lepra voorgoed. Voor Lovely, ja voor alle mensen, één voor één.