Leprazorg verbeteren in Indonesië

15 maart 2023

Samenvatting

Lepra is in Indonesië nog steeds een groot probleem. Na India en Brazilië heeft het land de meeste leprabesmettingen per jaar. Een reden voor dit probleem is dat leprazorg de afgelopen jaren door de overheid is verwaarloosd.

Door een sterke daling in het aantal besmettingen in de jaren ‘90, was de overheid ervan overtuigd geraakt dat lepra niet langer een probleem was. In deze jaren is in veel regio’s de kennis over lepra onder medisch personeel sterk achteruitgegaan. Dit betekent dat goede leprazorg niet langer voor iedereen in Indonesië toegankelijk is.

Ook is het lastiger om alle nieuwe leprabesmettingen in kaart te brengen, omdat niet in alle regio’s genoeg mensen zijn met kennis om leprabesmetting te herkennen. Zuid-Sulawesi is een van de regio’s waar er een grote behoefte is aan herstel van kennis over lepra. Officiële cijfers geven aan dat in veel districten in Zuid-Sulawesi de prevalentie hoger is dan 1 leprapatiënt per 10 000 mensen. Dit is zorgelijk, omdat er bekend is dat 39% van de mensen na behandeling toch nog een handicap ontwikkelen.

Doel

Dankzij hersteloperaties kunnen mensen die door lepra een handicap hebben opgelopen hun ledematen weer goed gebruiken. Het doel is om de kennis over hersteloperaties weer op een hoog peil brengen in de hele regio, zodat deze zorg weer voor iedereen toegankelijk wordt.

Laatste nieuws over dit project

Praktische trainingen helpen artsen en mensen met lepra

Tijdens de trainingen door Dr. Theuvenet en Dr. Schreuders hebben uitgevoerd zijn 13 artsen opgeleid in het uitvoeren van hersteloperaties. Omdat deze trainingen praktisch worden gegeven, zijn 10 mensen met zenuwschade door lepra geopereerd. Hierdoor zijn hun handen weer hersteld.

Projectbeschrijving

Het is noodzakelijk om de leprazorg in Zuid-Sulawesi weer op een hoog niveau krijgen. Zo kunnen we mensen met lepra behandelen, bewustwording over lepra creëren en deze regio als voorbeeld laten dienen voor de rest van het land.

Hoe dit mogelijk wordt gemaakt? Door de inzet van artsen Wim Theuvenet en Ton Schreuders, zij geven trainingen aan lokale artsen en verplegend personeel. Dit zijn zowel trainingen in het uitvoeren van hersteloperaties, als in het verlenen van de fysiotherapie die nodig is om volledig te revalideren.

De trainingen zullen plaatsvinden in het Tadjudin Chaled ziekenhuis, een voormalig lepraziekenhuis dat nu een algemeen ziekenhuis is. In dit project werken zij samen met PerMaTa South Sulawesi. Deze organisatie komt al jarenlang op voor de rechten van mensen met lepra in deze regio. De voorzitter van PerMaTa South Sulawesi heeft zelf ook lepra gehad, en heeft meegeschreven aan dit projectvoorstel.

Impact

Het doel is om twee chirurgen te trainen, die verantwoordelijk zijn voor het uitvoeren van de hersteloperaties. Daarnaast worden vier gezondheidswerkers opgeleid, die assisteren en fysiotherapie kunnen verlenen.

Als onderdeel van de trainingen zullen ook bij acht patiënten een hersteloperatie worden uitgevoerd. Voor deze mensen betekent de training dus ook direct herstel in hun leven.

Door deze kennisoverdracht kunnen op lange termijn meer mensen met een door lepra veroorzaakte handicap behandeld kunnen worden. Deze mensen kunnen weer werken en bewegen, en hoeven niet in armoede te leven als gevolg van hun leprabesmetting

Waarborging van de impact

Het project zal elk jaar actief worden geëvalueerd door onze programma-afdeling , zodat we op de hoogte blijven van de impact van het project en het, waar nodig, verbeterd kan worden. Investeerders ontvangen van ons een jaarlijkse rapportage.

 

Projectgegevens

Status: Actief

Looptijd: Juni 2023- December 2024

Projectgebied: Sulawesi, Indonesië

Onze bijdrage in 2024: € 8.313

Nog nodig voor 2024 : € 8.313

Project Manager: Heidi Hoogvliet

Terug naar alle projecten