Leprazending krijgt leidersrol bij ronde-tafelgesprekken VN

19 maart 2019 – Vertegenwoordiger van Leprazending (internationaal: The Leprosy Mission) Lilibeth Evarestus gaat de ronde-tafelgesprekken van de Verenigde Naties leiden waarin gepraat wordt over mensen met lepra en hun recht op gezondheidszorg en sociale inclusie. Lilibeth draagt zelf de gevolgen van lepra. Het is voor het eerst dat iemand met lepra aanwezig zal zijn bij dit platform. Dit ‘Forum voor Burger en Samenleving’ is georganiseerd door de VN en vindt plaats op 10 juni dit jaar.Verenigde Naties, lepra

Aan de ronde tafel wordt gesproken over sociale inclusie en het recht om deel te hebben aan de beste gezondheidszorg. Het gesprek vindt plaats op het hoofdkwartier van de VN in New York, Verenigde Staten.

Lilibeth krijgt de mogelijkheid met topambtenaren van de Verenigde Naties, diplomaten en vertegenwoordigers van de samenleving te praten over personen die lijden aan lepra. Deelname betekent dat het werk en expertise van Leprazending-Internationaal steeds meer wordt erkend en de organisatie een steeds belangrijkere sparring partner voor de VN wordt om gehandicapte mensen als leprapatiënten te helpen naar een beter bestaan.

Vindt u lobby op politiek niveau belangrijk om het probleem van lepra onder de aandacht te brengen, dan kunt u hiervoor geven.

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world