Leprapatiënten mogen zich verkiesbaar stellen in deelstaat India

Goed nieuws. Vanaf september 2018 hebben mensen met lepra recht om zich in de deelstaat Rajasthan in India verkiesbaar te stellen. Tot die tijd was dit bij wetgeving verboden. In de deelstaat wonen 68 miljoen mensen.

Met een mondelinge stemming koos een meerderheid tot de herziening van een eerdere wet die mensen met lepra uitsloot om zich verkiesbaar te stellen.  Een grote overwinning voor mensen met lepra. Met de goedkeuring van de Rajasthan Panchayati Raj (Amendment) Bill, 2018, wordt de eerdere wet aangepast.

Toen minister Rajendra Rathore van de deelstaat Rajasthan het amendement voorlegde, zei hij dat in de periode dat de wet werd ingevoerd er wellicht goede redenen waren deze maatregel te treffen. ‘Maar nu, in de huidige tijd, om mensen die lijden aan lepra volledig in de samenleving te laten functioneren, zou deze maatregel moeten worden geschrapt,’ zo zei hij.

Hij sprak het Huis van Afgevaardigden toe met de woorden: ‘Het voorstel is dat een persoon die lijdt aan lepra niet zou moeten worden buitengesloten door dit onderdeel van de wet.’

De voorstellen van sectie 19 van de Rajasthan Panchayati Raj Wet, 1994 worden gewijzigd en de wet is aangenomen door het Huis van Afgevaardigden via mondelinge stemming.

Bron: moneycontrol.nl