Column: 'Lepra verslaan? Hoe dan?'

Sameer Wereld Lepra Dag

Ik neem mijn toevlucht onder de schaduw van uw vleugels, totdat de rampen voorbij zijn gegaan.
– Psalm 57 vers 2

Als nog elke dag vijftig kinderen de diagnose ‘lepra’ krijgen, hoe kan die eeuwenoude ziekte dan ooit verslagen worden?

Sinds de jaren tachtig beschikken we over effectieve medicijnen. Het aantal nieuwe leprabesmettingen per jaar liep van 1.000.000 in het jaar tweeduizend naar 200.000 nu. De laatste tien jaar daalt het nauwelijks. Er is meer nodig: we moeten lepra in een eerder stadium opsporen.

Iemand kan jarenlang lepra hebben én anderen besmetten, zonder het te weten: lepra laat zich niet snel zien. In Bangladesh ontwikkelen we daarom een vingerpriktest. Doel: lepra vaststellen, ook als er nog geen symptomen zijn. We kunnen nieuwe leprapatiënten dan meteen behandelen en genezen. Een enorme stap in het stoppen van lepraverspreiding. Er lopen meerdere onderzoeken naar nieuwe opsporingstechnieken en wat ook enorm helpt: om de ziekte in de kiem te smoren delen we preventief medicijnen uit onder familie, vrienden en buren van nieuwe leprapatiënten.

Daarom durf ik u uit te nodigen om het jaartal 2035 te noteren. In dat jaar willen we leprabesmetting gestopt hebben. Ambitieus, en het is van cruciaal belang dat zoveel mogelijk mensen meehelpen, maar: samen kunnen we lepra voorgoed verslaan. Dat ‘samen’ staat voor ons als Leprazending, het staat voor u als betrokkene, het staat voor organisaties met wie we samenwerken, het staat voor God. Zonder Zijn zegen bereiken we niets.

Sameer, de jongen op de foto, wordt behandeld en is geopereerd. Hij heeft weer toekomst. Dat willen we voor alle kinderen met lepra: uit de schaduw, in het licht.

Henno Couprie
Directeur Leprazending

 

PS: Zondag 30 januari is het Wereld Lepra Dag. Bidt u die dag, samen met uw gemeenteleden, voor leprapatiënten?
Luister vrijdag- en zondagmorgen ook naar inspirerende gesprekken, over hoe we op weg zijn naar een wereld zonder lepra, op Groot Nieuws Radio.