Lepra Stappenplan

Het LEPRAstappenPLAN is een middel om de veelzijdigheid van ons werk in kaart te brengen. Wij helpen een leprapatiënt niet alleen met de noodzakelijke medische zorg, maar richten ons ook op reïntegratie in de maatschappij. De 3 pijlers waarop de 9 stappen van het LEPRAstappenPLAN rusten zijn:

  • Medische Zorg
  • Gehandicaptenzorg
  • Sociaal-economische Zorg

Hieronder vindt u een een overzicht van de 9 stappen die onderdeel uitmaken van het LEPRAstappenPLAN. Niet voor iedere leprapatiënt zijn alle activiteiten even belangrijk en niet alle activiteiten kunnen in elke regio worden uitgevoerd. Maar waar we kunnen bieden we een zo breed mogelijk scala aan diensten, ernaar strevend leprapatiënten weer volledig terug te laten keren in de maatschappij.

Gemiddeld kost de opsporing, behandeling en reïntegratie van een leprapatiënt ca. €250,00. Wilt u hier aan bijdragen? Onderaan deze pagina leest u hoe u uw bijdrage kunt leveren.

Medische Zorg

1. Opsporing en diagnose

Om lepra vroegtijdig op te sporen werkt Leprazending samen met lokale overheden. Zo kan de verspreiding van lepra worden tegengegaan en kunnen permanente handicaps worden voorkomen.

2. Medicijnen en medische zorg

De medicijnen tegen lepra worden door de fabrikant gratis verstrekt, maar Leprazending zorgt dat ze ter plaatse zijn en toegediend kunnen worden en dat de patiënt medische zorg krijgt. Hieronder valt bijvoorbeeld ook de (poli)klinische behandeling van zweren en ontstekingen, oogzorg etc. In veel van de ziekenhuizen van Leprazending wordt daarnaast ook algemene medische zorg geboden aan niet-leprapatiënten.

3. Onderzoek

Behalve daadwerkelijke medische en sociale zorg besteedt Leprazending ook aandacht aan onderzoek. Nu er een goede medicatie is gevonden om Lepra te genezen is het wachten op een medicatie (vaccin) dat lepra kan voorkomen ! Eén van de belangrijkste projecten op dit moment is het COLEP-onderzoek.

Gehandicaptenzorg

4. Fysiotherapie

Na operaties of het aanmeten van een prothese is fysiotherapie nodig om weer optimale mobiliteit te krijgen die nodig is voor terugkeer in de samenleving. Fysiotherapie kan in sommige gevallen ook voorkomen dat blijvende handicaps ontstaan.

5. Hersteloperaties

Sommige handicaps kunnen verholpen worden door corrigerende operaties, zoals bijvoorbeeld aan klauwvormige handen of aan de ogen. Lokale artsen kunnen deze operaties uitvoeren, waarbij ze soms ondersteund worden door onze specialisten.

6. Hulpmiddelen en protheses

Zijn operaties niet meer mogelijk, dan streeft Leprazending ernaar om de (ex)leprapatiënt weer te mobiliseren met behulp van een hulpmiddel (rolstoel, driewielfiets, ezel!) of prothese (vaak voet of onderbeen).

Sociaal-economische Zorg

7. Onderwijs en vakscholing

Zowel basisonderwijs als vakscholing zijn bijzonder belangrijk voor volledige integratie in de maatschappij. Kinderen met lepra, maar ook kinderen van lepraouders, wordt vaak de toegang tot de school ontzegd uit angst voor besmetting, maar ook armoede als gevolg van lepra kan een reden zijn. Leprazending voorziet hierin door voorlichting, en door daadwerkelijke hulp (schoolgeld, schoolmiddelen etc.). Voor oudere kinderen en voor volwassen (ex)leprapatiënten is vakonderwijs de manier om een nieuwe start te maken in het arbeidsproces.

8. Economische reïntegratie

Om deze nieuwe start mogelijk te maken kan ondersteuning bij het vinden van een baan of het starten van een bedrijf nodig zijn. Leprazending biedt onder meer ondersteuning door het verstrekken van microkredieten. Omdat armoede een belangrijk aspect is bij het doorgeven van lepra werken we ook aan verbetering van de levensomstandigheden van leprapatiënten (woningen, hygiëne).

9. Sociale reïntegratie

Onze nazorg beperkt zich niet tot fysieke aspecten, maar we willen (ex)leprapatiënten en de gemeenschappen waarin zij wonen ook ondersteunen bij de terugkeer in de maatschappij. Door goede voorlichting willen we de angst voor lepra wegnemen en nieuwe kansen creëren. Waar nodig bieden we geestelijke en pastorale zorg.

Doe Mee
Wilt u zorg dragen voor de genezing en begeleiding van 1 leprapatiënt ? Doe dan mee aan het LEPRAstappenPLAN ! Dat kan door € 250,00 te doneren of door ons te machtigen een maandbedrag van € 21,00 af te schrijven.