TV: Portret Nepalese leprapatiënten

Mensen met lepra zijn vaak niet meer welkom in hun dorp. Veel leprapatiënten raken gehandicapt, of worden misvormd. Familie laat hen in de steek. De omgeving is bang voor besmetting.

Gehandicapten in het bergachtige Nepal hebben het extra moeilijk. Ze horen bij de laagste kaste en worden als verschoppelingen gezien.

Terugkeer

Door uw steun krijgen deze mensen met lepra – naast medische bijstand – hulp bij de terugkeer in de maatschappij.

Het opzetten van zelfhulpgroepen is hiervoor een krachtig middel. Leprapatiënten en andere gehandicapten sluiten zich bij zo’n groep aan. Daardoor kunnen ze elkaar helpen.  Helpen met werk, helpen door informatie uit te wisselen en hulp door elkaar te ondersteunen. Ook staan ze samen sterker bij onderhandelingen. Bijvoorbeeld als er aanpassingen nodig zijn op de markt zodat gehandicapten daar ook hun inkopen kunnen doen.

Zelfhulpgroep in Nepal

Zelfhulpgroep in Nepal

Geld

Leprazending biedt – met uw giften – mensen met een handicap in Nepal trainingen. Ze leren hoe ze zo’n groep moeten opzetten en krijgen advies hoe ze met de groep geld kunnen verdienen.

Deelnemers van zelfhulpgroepen sparen met elkaar en verstrekken elkaar leningen om bedrijfjes te beginnen. Ook wordt de groep gestimuleerd  om gezamenlijk projecten te bedenken waar het hele dorp iets aan heeft. Daardoor krijgen deze gehandicapte mensen weer een gelijkwaardige positie in de maatschappij. En het werkt.

Bijzonder

Door het succes van de zelfhulpgroepen willen ook mensen zonder beperking zich bij zo’n groep aansluiten. Zelfhulpgroepen zijn soms zelfs uitgegroeid tot volwaardige (landbouw)coöperaties. In de leiding zitten mensen met een beperking.

Het is echt heel bijzonder dat mensen met een beperking zo’n rol krijgen. In landen als Nepal worden gehandicapten tot nu toe als een last gezien.

Toekomst

De coöperaties – opgezet door gehandicapte mensen met soms lepra – kunnen zich officieel laten registreren en komen daardoor in aanmerking voor financiering van de lokale overheid. Zo wordt de toekomst van de groepen – ook zonder uw steun – gewaarborgd.

Uitzendingen

De EO zendt in juni en juli enkele documentaires uit over zelfhulpgroepen in Nepal. Kijk mee op:

Zondag 24-06-2018, NPO2, 10.05 uur
Zaterdag 30-06-2018, NPO2, 18.20 uur

Deze uitzendingen worden herhaald op:

Zondag 15-07-2018, NPO2, 10.05uur
Zaterdag 21-07-2018, NPO2, 18.20 uur