Lepra-handicaps voorkomen en genezen in D.R. Congo

28 juni 2022

Samenvatting

De Democratische Republiek Congo (D.R. Congo) staat, met jaarlijks meer dan 3.300 nieuwe gevallen van lepra, wereldwijd vierde in de ranglijst van landen waar lepra veel voorkomt. Vaak wordt besmetting te laat ontdekt, waardoor mensen ernstig gehandicapt kunnen raken. Leprazending wil in de provincie Kasaï dit probleem op twee manieren aanpakken. We voorkomen dat mensen door lepra gehandicapt raken door leprabesmettingen intensiever op te sporen en snelle behandeling toegankelijk te maken. Daarnaast bieden we gehandicaptenzorg zodat de mensen die door lepra gehandicapt zijn geraakt de zorg krijgen die ze verdienen.

Doel

Het doel van dit project is om in de provincie Kasaï handicaps ten gevolge van lepra te voorkomen en te genezen.

Laatste nieuws over dit project

Zelfzorggroepen zorgen voor elkaar

In 11 goed getrainde zelfzorggroepen helpen mensen met lepra en handicaps elkaar om bijvoorbeeld wonden te verzorgen. Zo is de zorg die mensen nodig hebben altijd dichtbij.

Succesvolle opsporing in 2022

Dankzij dit project is in 2022 bij 218 mensen lepra vastgesteld.

Projectbeschrijving

Dit project heeft twee onderdelen:

  • Goede lepra- en gehandicaptenzorg is beschikbaar voor iedereen in de regio
  • De ziekenhuizen in de regio zijn in staat zijn operaties uit te voeren voor mensen die door lepra zweren hebben ontwikkeld

Binnen deze onderdelen voeren we de volgende activiteiten uit:

  • We zetten zelfzorggroepen op die genoeg kennis van lepra hebben om elkaar en andere mensen met lepra te kunnen verzorgen. Door deze zorg lokaal beschikbaar te maken zorgen we ervoor dat veel minder mensen hoeven te worden doorverwezen naar een ziekenhuis.
  • Gemeenschapswerkers en leiders worden getraind in het herkennen van leprabesmettingen. Wanneer een leprabesmetting vroeg vastgesteld en verzorgd wordt, heeft de besmette persoon geen gevolgen. Daarom is snel opsporen van cruciaal belang voor het terugbrengen van het aantal mensen dat door lepra gehandicapt raakt.
  • We helpen 2 ziekenhuizen in de regio om handicap-voorkomende zorg te geven. Ook bouwen we de faciliteiten op die nodig zijn om huidoperaties uit te voeren.

Impact

Dankzij dit project zal in twee jaar tijd de gehandicaptenzorg in de provincie Kasaï sterk verbeteren. Door eenzelfde aanpak is in de afgelopen 3 jaar de lepra- en gehandicaptenzorg in 3 andere regio’s in D.R. Congo al sterk verbeterd. Op basis hiervan verwachten we de volgende resultaten:

  • Het aantal ziekenhuizen en verzorgingscentra dat in staat is handicap-voorkomende zorg te leveren gaat van 0 (de huidige situatie) naar 13.
  • 34 zorgprofessionals krijgen training. Ze krijgen les over het herkennen en voorkomen van lepra. Ook worden ze opgeleid om handicaps als gevolg van lepra te kunnen voorkomen en in zelfzorg. Zo kunnen ze ook een deel van hun kennis doorgeven aan de gemeenschap.
  • 60 gemeenschapswerkers en 20 gemeenschapsleiders worden getraind over lepra. Zo vergroten we de kennis over lepra in de regio. De leiders komen uit de hele regio, wat betekent dat deze kennis zich zal verspreiden over een groot gebied.
  • In 2 ziekenhuizen in de regio leveren we de medische uitrusting die nodig is om operaties te kunnen uitvoeren die herstel brengen aan mensen met zweren als gevolg van lepra.
  • 80% van de mensen in de regio die zweren hebben ontwikkeld als gevolg van lepra krijgen een operatie in deze ziekenhuizen. Zo brengen we herstel aan mensen voor wie hun situatie tot voor kort nog uitzichtloos leek.

Waarborging van de impact

Het project wordt elk jaar actief geëvalueerd door onze programma-afdeling , zodat we op de hoogte blijven van de impact van het project en het, waar nodig, verbeterd kan worden. Investeerders ontvangen van ons een jaarlijkse rapportage.

 

Projectgegevens

Status: Inactief
Projectgebied: Provincie Kasaï, D.R. Congo
Contactpersoon: Erni van Wingerden

 

Terug naar alle projecten