Wat kunt u doen met uw kerk?

NOODHULP

Terwijl de wereld haar adem inhoudt om wat er gebeurt in de Oekraïne voltrekt zich in Afrika een stille ramp: hongersnood. Na drie mislukte regenseizoenen heerst er in Ethiopië momenteel extreme droogte. De recente conflictsituatie maakt hulpverlening moeilijk. Er is onmiddellijk humanitaire steun nodig. De hongersnood loopt de komende maanden verder op. Naar schatting 5.7 miljoen mensen hebben voedselhulp nodig in Zuidoost Ethiopië, waaronder 500.000 ondervoede moeders en kinderen.

Er komt gelukkig noodhulp op gang, maar dit is niet genoeg. Leprapatiënten en mensen met een handicap zijn extra kwetsbaar. Zij hebben vaak geen toegang tot noodhulp. Wij willen nu in actie komen met medische zorg en noodhulp pakketten, voordat het te laat is. Mensen die niet mobiel zijn hebben vaak geen toegang tot de noodhulp. Daarom biedt Leprazending hulp. Ook in andere delen van Afrika zoals Tsjaad en DR Congo is er nood door gebrek aan voedsel en medische zorg.

Als je op zo’n moment van betekenis kunt zijn, wil je maar één ding: helpen. Daarom vragen wij u: wilt u met uw kerk naar hen omzien?

Dank u wel!

Download Collecte aankondiging Kerkblad of email nieuwsbrief
Download Collecte aankondiging Powerpoint

U kunt uw gift of collecte opbrengst overmaken op IBAN  NL49 INGB 0000 889 889 ten name van Leprazending onder vermelding van ‘Noodhulp Afrika’.

EN VERDER:

Leprapatiënten behoren tot de allerarmsten in de wereld, hebben een verminkende ziekte en worden nog zo vaak verstoten uit hun familie of dorp. Zij hebben de steun van uw kerk hard nodig!
Dat kan op verschillende manieren.

1. Besteed de laatste zondag van januari (Wereld Lepra Dag) aandacht aan lepra in uw kerkdienst. Door te preken over lepra (melaatsheid), door te bidden voor leprapatiënten,  en natuurlijk: door te collecteren voor het werk van Leprazending. Ondersteunende materialen zoals preekschets, powerpoint, kindermaterialen en posters zijn gratis en kunt u bestellen via onze website of door te bellen 055-7600500

2. Vraag uw gemeenteleden een kaart met een bemoediging of groet te sturen aan een kind met lepra. Dat kan digitaal via onze website (leprazending.nl/stuur-een-kaartje), maar u kunt ook (gratis) wenskaarten bij ons aanvragen, die u kunt uitdelen aan de kerkgangers of kunt neerleggen in de kerkbanken. Ook deze kaarten kunt u bestellen via onze website of door te bellen 055-7600500.

3. Adopteer met uw diaconie een project waaraan u komend jaar op verschillende momenten aandacht besteed. Behalve d.m.v. collectes kan dat ook door activiteiten te organiseren zoals een rommelmarkt of een sponsorloop. Neem contact met ons op zodat we samen kunnen bekijken wat een goed project voor uw kerk zou kunnen zijn.

4. Overweeg of u met een groep van uw kerk naar zuid-oost Azië wilt reizen (wanneer dat -na corona- weer mogelijk is), om daar mee te bouwen aan een project van Leprazending, de reis wordt georganiseerd door World Servants. Stuur ons een email met je naam, adresgegevens en geboortedatum en we informeren je wanneer de reizen weer mogelijk zijn.