Wat kunt u doen met uw kerk?

Leprapatiënten behoren tot de allerarmsten in de wereld, hebben een verminkende ziekte en worden nog zo vaak verstoten uit hun familie of dorp. Zij hebben de steun van uw kerk hard nodig!
Dat kan op verschillende manieren.

1. Besteed de laatste zondag van januari (Wereld Lepra Dag) aandacht aan lepra in uw kerkdienst. Door te preken over lepra (melaatsheid), door te bidden voor leprapatiënten, door de speciale powerpoint te draaien voor de dienst of tijdens de collecte. Of door uw gemeenteleden een kaart met en bemoediging of groet te laten sturen aan een kind met lepra. En natuurlijk: door te collecteren voor het werk van Leprazending. Een preekschets, powerpoint, kindermaterialen, wenskaarten en posters zijn gratis en kunt u bestellen via onze website.

2. Adopteer met uw diaconie een project waaraan u komend jaar op verschillende momenten aandacht besteed. Behalve d.m.v. collectes kan dat ook door activiteiten te organiseren zoals een rommelmarkt of een sponsorloop. Neem contact met ons op zodat we samen kunnen bekijken wat een goed project voor uw kerk zou kunnen zijn.

3. Overweeg of u met een groep van uw kerk naar zuid-oost Azië wilt reizen (wanneer dat -na corona- weer mogelijk is), om daar mee te bouwen aan een project van Leprazending, de reis wordt georganiseerd door World Servants.