Jubileumactie Geeske

11 september 2017

Geeske Zijp in TsjaadJubileumactie voor project Geeske in Tsjaad

Op 26 augustus j.l. organiseerde Leprazending haar jaarlijkse Ontmoetingsdag. Centraal stond dit jaar onze medewerkster Geeske Zijp, die dit jaar haar 25 jarig jubileum viert als veldwerker van Leprazending. Al 25 jaar woont en werkt ze in Tsjaad (met een onderbreking van enkele jaren toen ze in Congo was gestationeerd).  Tijdens de Ontmoetingsdag vertelde Geeske over haar project en was  er ruimte om haar persoonlijk te spreken. Daarnaast waren er toespraken van o.a. Brent Morgen (algemeen directeur Leprosy Mission International), Henno Couprie (directeur Leprazending Nederland), Carla van Surksem (voorzitter Kerkenraad van De Open Hof) en Marijke Sajet (Leprazending België).

Behalve persoonlijke cadeaus kreeg Geeske ook een cheque overhandigd, het resultaat van de speciale jubileumactie voor Tsjaad. Op dat moment stond op die cheque een bedrag van bijna € 7.000 op genoteerd, maar inmiddels is dit bedrag gestegen tot maar liefst € 12.278! Alle gevers hartelijk dank voor jullie gulle bijdragen.