Johan: de speurneus van Leprazending

Fondsenwerver

Johan Vredenburg is de speurneus van Leprazending. ‘Voor een andere organisatie heb ik de geldstromen in kaart gebracht. Toen dit klaar was, zocht ik een nieuwe uitdaging.’ Juist op dat moment zocht de afdeling fondsaanvragen een nieuwe speurneus. ‘Ik kon mijn werkervaring en kennis direct inzetten.’

‘Voor mij is het belangrijk mijn talenten voor een christelijke organisatie te kunnen gebruiken én iets voor de allerarmsten te doen.’ vrijwilliger Leprazending

Mijn creativiteit

Het is niet mogelijk om elk fonds voor Leprazending aan te schrijven. Het moet passend zijn. Johan: ‘Ik probeer contacten te leggen met mensen van potentiële fondsen. Ik leg de mensen achter de fondsen uit wat Leprazending doet en welke projecten goed zouden kunnen aansluiten bij initiatieven die zij willen ondersteunen.’

Voor Johans werk moet veel worden uitgezocht. Hij moet zorgen voor een juiste match. ‘Ik analyseer graag, dus dat komt goed van pas.’

‘Uiteindelijk wil ik leprapatiënten helpen.’ Dat doet Leprazending met medische zorg, revalidatie en het ondersteunen van  projecten die de zelfredzaamheid van leprapatiënten bevorderen. Ook helpt het werk van de stichting leprapatiënten bij de participatie in de maatschappij. Met inkomsten van donateurs steunt de stichting projecten die de kennis van lepra doen toenemen. Bij nood helpt Leprazending de allerzwaksten aan de eerste levensbehoeften.

Als vrijwilliger heb ik de tijd om mij helemaal op het werven van fondsen te richten. Ik zie mijn werk vooral als zaaien en af en toe oogsten. Je kunt het niet afdwingen, maar ik word ontzettend blij als het bestuur van een fonds enthousiast wordt en ons werk gaat steunen.’

Gepensioneerd en vol energie

Johan is begonnen met werken toen hij 16 jaar was en heeft dit gedaan tot zijn 65ste. In 2011 ging hij met pensioen. ‘Ik kwam er al snel achter dat stilzitten niets voor mij is. Toen heb ik gezocht naar vrijwilligerswerk. Met dit werk kan ik mijn energie, kennis en jarenlange werkervaring nuttig inzetten.’

Ik wil tegen iedere gepensioneerde zeggen: je kunt nog steeds je talenten inzetten. Kijk wat je kunt doen. Geef – bij bijvoorbeeld bij Leprazending – aan waar je goed in bent en misschien openen zich deuren voor je.’

Waardevolle contacten

In Congo gebruiken leprapatiënten zwachtels die hier in Nederland zijn gebreid door vrijwilligers. Een zwachtel beschermt de huid. Helaas is het verzenden ervan erg duur. Johan: ‘Via mijn contacten wist ik dat er een andere stichting naar Congo ging om mensen te helpen. Zij hebben alle zwachtels voor ons meegenomen en afgeleverd. Het is toch geweldig dat wij elkaar zo kunnen helpen!’

Johan versterkt sinds 2014 twee dagen per week het vrijwilligersteam van Leprazending.