Interview Paul Emans – Ambassadeur Leprazending

Kun je een korte beschrijving geven van jouw carrière?

“Ik kom oorspronkelijk uit de hotelwereld. Op mijn 25ste  stond ik op het punt een restaurant over te nemen. Maar op  datzelfde moment kwam ik tot geloof en moest ik kiezen: elk weekend hard werken of op zondag naar de kerk. Ik koos voor het laatste. Er volgde een succesvolle commerciële carrière in het bedrijfsleven. In 1990 startte ik mijn eigen bedrijf dat als gevolg van de eerste golfoorlog schipbreuk leed. Een moeilijke tijd brak aan voor ons gezin. Maar juist daarin zagen we Gods trouw en ontferming. In 1995 werd ik gevraagd Compassion Nederland op te zetten. Mijn management en ondernemers skills kwamen daarbij goed van pas. Compassion is nu een van de grootste christelijke organisaties van ons land. De laatste 15 jaar van mijn carrière was ik zelfstandig interim directeur.  Als crisismanager reorganiseerde ik verschillende organisaties. Naast mijn dagelijkse werk zat ik ook in diverse besturen van internationale NGO’s, waaronder Leprazending Nederland. Thans ben ik bestuurslid van de moederorganisatie The Leprosy Mission International (TLMI).”

Wat drijft jou om ambassadeur van Leprazending te zijn?

“Al vroeg wilde ik het opnemen voor de zwakkeren in de samenleving. Dat begon al op school en in de buurt. Later in de stad, in het land en uiteindelijk over heel de  wereld. Als  ondernemer zag ik steeds kansen om mensen te helpen. Door mijn vele reizen heb ik veel onrecht en bittere armoede gezien. Dat raakt me en drijft me een stem te willen zijn voor hen die geen stem hebben.”

Wat heeft jou als ondernemer bewogen om je uit te strekken naar de meest kwetsbaren?

“Als volgeling van Jezus kun je niet onbewogen blijven met het leed in de wereld. Het is Christus in ons die ons in beweging brengt, ieder naar zijn talent. Ondernemers zijn doorgaans praktische doeners die kansen zien om anderen te helpen.”

Welke kansen zie jij voor ondernemers om betrokken te zijn bij Leprazending?

“Ondernemers kunnen geld, goederen, mensen en ervaring beschikbaar stellen om het moeilijke maar noodzakelijke werk onder de lepra patiënten mogelijk te maken. Bijvoorbeeld door als bedrijf een project te financieel adopteren.”

Welke inspirerende boodschap wil jij graag aan de nieuwe generatie ondernemers meegeven?

“Wees je er altijd van bewust dat God je talenten heeft gegeven om Hem en je medemens te dienen. Gebruik ze daarvoor en zet je in! Door dat te doen zal God je werk zegenen en voldoening geven over alles wat je onderneemt.”

Paul Emans

 

 

 

 

Paul Emans is 73 jaar en ruim 50 jaar getrouwd met Angeline. Zij hebben drie kinderen en zes kleinkinderen.