Inspirerende gasten bij Groot Nieuws Radio

Zondag 30 januari 2022 is het Wereld Lepra. Radio Groot Nieuws besteedt daarom speciale aandacht aan het werk onder leprapatiënten.

Vrijdagochtend zitten dochter Marit Hofman (ex-leprapatiënt) en haar vader Wim Brandsma aan tafel bij presentatrice Eunice. Wim Brandsma heeft in zijn leven op veel plaatsen in de wereld gewerkt om lepra te bestrijden. Nog steeds is hij actief.

Vijftig kinderen per dag

In de uitzending wordt ingezoomd naar kinderen met lepra. Niet zonder reden: ook vandaag krijgen vijftig kinderen te horen: ‘jij hebt lepra’. Kinderen hoeven niet meer te lijden door lepra. Leprazending heeft de behandeling, de experst. Maar we kunnen het niet alleen. Zonder hulp blijft lepra voortwoekeren, met hulp kan lepra verslagen worden. Voor kinderen, ja, voor alle mensen, één voor één.

Zondagse meditatie

Zondagmorgen kunt u luisteren naar een inspirerende meditatie op Groot Nieuws Radio, van ds. Wieger Sikkema. Gods liefde voor mensen die ziek zijn, die melaats zijn staat centraal. Hij is uit op genezing, op heelheid.