India: 350 nieuwe leprapatiënten per dag

Tulasi

Tulasi

Elke dag krijgen 350 mensen in India te horen dat ze lepra hebben. Waaronder 30 kinderen. Hun leven staat compleet op de kop. Ze zijn ziek, worden uitgestoten, kunnen vaak niet naar school en hebben nauwelijks toegang tot zorg.

In 2017 willen we 4.000 patiënten helpen een nieuw bestaan op te bouwen. Daarom start op 20 januari de campagne 4000.

Wilt je helpen? Kijk dan op de pagina 4000 hoe je een gift kunt overmaken. Of start je eigen crowdfundingcampagne voor dit doel.