India

In India worden de meeste leprapatiënten gevonden. Van alle mensen met lepra wereldwijd, komt 60 procent uit dit Aziatische land.

Leprazending in India

Het aantal mensen met lepra in India is schrikbarend hoog. Met 127.000 nieuwe leprapatiënten per jaar is dit Aziatische land koploper in de wereld. Om leprapatiënten en hun familieleden uit de spiraal van armoede te halen, bieden we medische zorg aan mensen in nood. Ook geven we voorlichting om mensen uit de spiraal van armoede te halen. Helpt u mee?

Projecten

Vaktrainingen in India

In India bieden we vaktrainingen voor jongeren die lepra hebben gehad of door andere redenen een handicap hebben. Ook krijgen jongeren die uit een gezin komen met lepra een nieuwe kans.

Op de scholen leren studenten een vak zodat ze in de toekomst makkelijker een baan kunnen vinden en in hun eigen onderhoud kunnen voorzien.

 

Studenten met handicaps worden gestimuleerd om zelfzorggroepen te vormen zodat ze elkaar na hun opleiding kunnen blijven helpen. Als het nodig is krijgen gehandicapte jongeren speciale gereedschappen zodat ze hun vak goed kunnen uitoefenen.

Praten
De gesponsorde vakscholen werken nauw samen met mensen in de omgeving. Ze leggen contacten met mensen met belangrijke posities, praten met ondernemers over behoeften en leggen contacten voor stageplekken. Op die manier helpen we – met giften uit Nederland – studenten aan een baan.

Van de studenten die een vakopleiding heeft gevolgd, vindt 85% een baan. Het slagingspercentage is hoog: bijna 100% van de studenten slaagt. Dit komt door de professionele, op de persoon gerichte aanpak. Ook ligt het aan de motivatie van de jongeren zelf; zij grijpen heel graag deze kans aan om uit de armoede te ontsnappen.


Hoog

Om het niveau hoog te houden vindt elke twee jaar een uitgebreide evaluatie plaats. Op zulke momenten wordt bijvoorbeeld gekeken of de studie nog steeds aansluit op de behoeften van de arbeidsmarkt, en of processen verbeterd kunnen worden.

Leprazending ondersteunt momenteel 2 centra. In Faizabad – Uttar Pradesh en Champa – Chhattisgarh. De opleidingen kunnen alleen aangeboden worden door giften.

Children Unite for Action

Kinderen uit India met lepra of andere handicaps kunnen niet het leven leiden dat ze graag zouden willen. Door het stigma op lepra hebben deze kinderen vaak weinig zelfvertrouwen, ze worden gediscrimineerd op school of zelfs helemaal niet toegelaten.

Voor kinderen van 6 – 12 jaar is het project Children Unite for Action (CUFA) opgezet. Met dit project wordt op scholen onderwijs gegeven over lepra en andere beperkingen zodat het begrip onder leeftijdsgenoten en leerkrachten toeneemt.


Voor jezelf opkomen
Ook krijgen deze kinderen met lepra weerbaarheidstrainingen. Ze leren voor zichzelf op te komen en voor zichzelf te zorgen.

Ook brengen we via de kinderen kennis over aan families en gemeenschappen. Denk aan lessen om gezond te blijven. We helpen bij het verkrijgen van schoon water en kijken we naar de sanitaire voorzieningen.

Nieuwe toekomst
Het uiteindelijke doel is dat kinderen met lepra volledig worden geaccepteerd, beter voor zichzelf kunnen zorgen en naar school kunnen blijven gaan.

Leprapatiënten en hun kinderen krijgen door deze aanpak weer hoop op een nieuwe toekomst.

Naini Ziekenhuis

We steunen al jaren het Het Naini Ziekenhuis in India. Jaarlijks worden hier honderden operaties uitgevoerd om leprapatiënten een nieuw leven te geven. Het Naini Ziekenhuis is gespecialiseerd in lepra.

operatie

Dit jaar willen we – met steun van onze donateurs – 500 leprapatiënten een hersteloperatie bieden. Bij snelle hulp kunnen patiënten hun handen, voeten en ogen blijven gebruiken. Een voorbeeld is Mohammad.


Mohammad was 11 jaar toen hij lepra kreeg. Een paar jaar later waren zijn handen en voeten krom en kon hij zijn ogen niet meer sluiten. De kans was groot dat Mohammad blind werd. Depressief kwam Mohammad bij het ziekenhuis van Naini aan. Hij wilde niet meer leven.

Gelukkig kon Mohammad in het ziekenhuis worden geholpen. Hij heeft meerdere hersteloperaties aan zijn handen en voeten gehad. Binnenkort wordt hij aan zijn ogen geopereerd. Daarna kan Mohammad weer naar school en heeft hij weer hoop op morgen.

 

Internationale organisatie

Leprazending is onderdeel van The Leprosy Mission. Een internationale organisatie die in India 14 ziekenhuizen, 6 vakscholen en 7 community programs in 9 staten runt.

Lepra: arm en rijk

India is één van de zogenoemde BRIC-landen, die sterk in opkomst zijn. Het land maakt een enorme economische groei door. De tegenstellingen tussen rijk en arm zijn helaas enorm groot. In India leven meer dan 300 miljoen mensen onder de armoedegrens van minder dan 1 dollar per dag. Vaak zijn het de allerarmsten die worden getroffen door lepra of met handicaps moeten leven.

 

 

 

The Leprosy Mission India werkt al sinds 1874 aan het herstellen van levens van mensen die getroffen zijn door lepra

Strijdt u mee tegen lepra?

Door een kind of jongere een opleiding te geven, kunt u verschil maken in het leven van een mens. Een verschil tussen bedelen en naar school gaan. Dit werk is alleen mogelijk met giften. Steunt u het werk van Leprazending in India?

Voor €54,- geeft u een kind een basisschoolopleiding. 

Voor €833,- geeft u een tiener een vakopleiding
Denk aan: naaien, weven of repareren van apparaten.

Inbegrepen is: het verblijf op de vakschool, materiaalkosten en salaris van de trainers.

 

Of geeft u voor een medische ingreep?

Deze operaties worden uitgevoerd in het Naini Ziekenhuis in India.

  • Oogoperatie € 41
  • Handoperatie € 133
  • Voetoperatie € 92

 

 

Leprazending draagt in India bij aan de Sustainable Development Goals (SDG’s) opgesteld door de Verenigde Naties (2015).

 

Lepra in India

Leprapatiënten ervaren een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Door het stigma wat rust op lepra, is het moeilijk om een baan te krijgen of om een eigen zaak te beginnen. Veel mensen denken dat lepra besmettelijk blijft, ook na de behandeling. Daarnaast speelt mee dat veel patiënten met lepra weinig of geen opleiding hebben genoten. Dat geldt ook voor de kinderen van de patiënten. Het is voor hen vaak te laat om nog een volwaardige opleiding te volgen.

Geef om India

Help het team van Leprazending in India