Een hersteloperatie geeft een patiënt zijn leven terug

Hoe je concreet kunt helpen

Het is ons doel voor 2022 is om ziekenhuis Naini in India te ondersteunen, zodat ze 50 hersteloperaties kunnen uitvoeren (één operatie kost gemiddeld € 776,-). Help je mee investeren in deze kwetsbare groep mensen? Met jouw bijdrage, geef je leprapatiënten kans op volledig herstel en een lepravrije toekomst. Daarnaast is het belangrijk dat de algemene leprazorg in en vanuit het ziekenhuis in stand gehouden kan worden, juist in tijden van crisis.

impuls logo

.


Laten we

voortzetten

wat

Jezus

begon

Jezus stak zijn hand uit

En er kwam een melaatse naar Hem toe… en Jezus, innerlijk met ontferming bewogen, stak Zijn hand uit, raakte hem aan en zei tegen hem: ‘Ik wil het, word gereinigd!’ Marcus 1:41-42 HSV

Lepra is een eeuwenoude ziekte. Jezus zag om naar zieken, naar mensen met melaatsheid. Wij willen samen met jou verdergaan met wat Hij begon. Met expertise en met liefde ontfermen we ons over mensen met lepra. We willen hen bevrijden van lepra en uiteindelijk die verwoestende ziekte verslaan. Maar we kunnen het niet alleen. Help jij mee? Samen maken we lepra een ziekte van het verleden.

impuls logo

Via Impuls willen we met ondernemers samen optrekken in de strijd tegen lepra.
Dat doen we doelgericht met de focus op 2035, het jaar waarin we leprabesmetting gestopt
willen hebben. Óp naar een wereld zonder lepra.