Huidige stand collecte 2021: €13.903 (22 juni)

Tot nu toe is al €13.903 opgehaald met de zomercollecte. Gevers en collectanten: ontzettend bedankt!

Klik hier als je alsnog aan de collecte wilt geven

Iedere twee minuten krijgt iemand te horen: ‘Jij hebt lepra’.
Lepra is een infectieziekte die vooral de allerarmsten treft. Mensen met lepra worden vaak verstoten, uit angst voor besmetting. Zonder de juiste medische zorg, leidt lepra vaak tot zichtbare handicaps en diepe armoede.

Lepra is goed te genezen, mits we er op tijd bij zijn.
De laatste 15 jaar is het aantal nieuwe patiënten met een derde gedaald. Ons doel is: vanaf 2035 geen besmetting meer. Onze aanpak: lepra vroegtijdig opsporen, snel behandelen en verspreiding stoppen. Voor iedere €24,- kan iemand lepravrij worden.

Onze generatie kan lepra verslaan, maar dit kan niet zonder jouw hulp. Doe je mee?
Samen verslaan we lepra voorgoed! Dank je wel voor jouw inzet voor de digi-collecte!