Geweldig dat u omziet naar mensen zoals Hassan!

Hartelijk dank dat u begonnen bent als Herstel één sponsor

U helpt hierdoor structureel mee aan het realiseren van een wereld zonder lepra en het herstel van leprapatiënten. Kostbare mensen zoals Hassan die nog een heel leven voor zich heeft. Dit is niet zomaar iets, u bent gestart om de allerarmsten te helpen en hen een kans te geven op een betere toekomst en een volwaardig leven! Hiermee willen wij u vandaag bemoedigen.

Wat gaat er nu gebeuren?

  1. Wij controleren en bevestigen uw aanvraag
  2. U gaat via de e-mail de updates krijgen van Hassan die wij dit jaar volgen. Dit zijn er meestal vier per jaar. Zo proberen wij zo relevant mogelijk te communiceren en uw e-mailbox niet te overladen met vele mails.
    Als u een update heeft gemist kunt u de vorige update teruglezen via een link in het e-mailbericht.
  3. Heeft u intussen nog vragen? Onze vrijwilligers zijn beschikbaar via 055 – 7600 500 of info@leprazending.nl