Gezonde ogen voor de allerarmsten

28 september 2023

Samenvatting

In een aantal regio’s in India vertrouwen nog veel mensen op traditionele geneeswijzen. Hierdoor komen ze niet naar ziekenhuizen toe voor hulp bij oogproblemen Leprazending werkt in de regio’s rondom de ziekenhuizen in Purulia, Kothara en Salur om de kennis over oogproblemen te vergroten en mensen de zorg te geven die ze nodig hebben.

Doel

In en rondom de ziekenhuizen in Purulia, Kothara en Salur willen we per ziekenhuis 2500 mensen screenen op oogproblemen, 200 mensen helpen met operaties, 100 mensen helpen met visuele hulpmiddelen, 100 mensen helpen met medicijnen, en 6 dorpen in de regio voorlichten

Laatste nieuws over dit project

Geen berichten gevonden.

Wie profiteren van dit project?

Dit project richt zich op de allerarmsten met lepra in moeilijk te bereiken gebieden. Schade aan hun ogen betekent vaak verlies van inkomen. Hierdoor raken mensen steeds dieper in de problemen. Dankzij dit project kunnen we herstel brengen aan deze mensen, zodat ze weer in hun eigen inkomen kunnen voorzien.

Projectbeschrijving

Vanuit onze ziekenhuizen sturen we professionals de regio in. Zij screenen de bewoners van afgelegen dorpen op (beginnende) oogproblemen. In deze dorpen trainen we vrijwilligers in het screenen op oogproblemen. Door deze kennisoverdracht kan ook als onze professionals weg zijn de screening blijven doorgaan.

De resultaten van de screening gebruiken we om per regio het percentage mensen met oogproblemen vast te stellen, zodat er duidelijk wordt waar de problemen het grootst zijn. Ook leveren we voorlichting in deze regio’s. Deze voorlichting leert mensen hoe ze een aantal oogproblemen zelf met simpele stappen kunnen voorkomen of genezen.

Hiernaast voeren onze artsen in de ziekenhuizen oogoperaties uit. Dankzij deze operaties worden deze mensen hersteld en kunnen met een goed zicht weer meedoen in hun gezinnen en families.

Impact

Rupi woont in een klein dorpje in de buurt van Kothara. Ze werkte op haar eigen boerderijtje, tot haar zicht steeds slechter werd.

Haar man wilde graag dat ze geopereerd werd. Maar Rupi was bang om geopereerd te worden. Een aantal mensen uit haar omgeving zeiden ‘als je je laat opereren dan zal je er snel aan dood gaan’. Ze wilde niet naar het ziekenhuis.

Het Healthy Eyes project bezocht Rupi’s dorp en gaf voorlichting over de operaties. Onze staf wist Rupi te overtuigen dat de operatie veilig was. Ze werd naar het ziekenhuis gebracht. De dag naar haar operatie was haar zicht weer hersteld. Nu raadt ze andere mensen met oogproblemen uit haar omgeving aan om ook naar het ziekenhuis te gaan.

 

Waarborging van de impact

Het project wordt elk jaar actief geëvalueerd door onze programma-afdeling , zodat we op de hoogte blijven van de impact van het project en het, waar nodig, verbeterd kan worden. Investeerders ontvangen van ons een jaarlijkse rapportage.

 

Projectgegevens

Status: Inactief, start bij nieuwe financiering
Looptijd: Van start op basis van nieuwe financiering
Projectgebied: Regio Noord- en Midden-India
Onze bijdrage in 2024: Afhankelijk van financiering

Nog nodig voor 2024: Afhankelijk van financiering
Contactpersoon: Erni Van Wingerden

 

Terug naar alle projecten