Vrouwen: de rots in de branding

1.850 Keer van diepe wanhoop naar nieuw begin

Jaarthema 2019: Hart voor Vrouwen

Vrouwen. De rots in de branding van elk gezin. Liefdevol en sterk zorgen ze voor man, familie en huishouden.

Als vrouwen worden getroffen door lepra, betekent dat vaak niet alleen verwoesting van hun lichaam.

Isolement
Familie en buren zijn bang om ook lepra te krijgen. Vrouwen raken in een isolement. In het ergste geval worden ze verstoten.

Armoede
Veel vrouwen zijn economisch afhankelijk van hun man of familie. Als ze in de steek worden gelaten omdat ze lepra krijgen, zijn ze extreem kwetsbaar voor diepe armoede.

Depressie
Zonder hoop, zonder steun van familie, zonder geld en lijdend onder voortdurende pijn en steeds meer lichamelijke handicaps raken veel vrouwen met lepra in een ernstige depressie.

 

De tussenstand: 751 vrouwen

Stand: 30 juni 2019

In 2019 willen we 1.850 vrouwen met lepra helpen. 1.850 keer van diepe wanhoop naar een nieuw begin. Helpt u mee?

 

 

Een hart voor vrouwen
Wij hebben hartverscheurende verhalen gehoord van vrouwen die in de steek zijn gelaten omdat ze ziek zijn.

Gedreven door Jezus’ liefde gaan we in de dorpen op zoek naar deze vrouwen om hen te verzorgen, te behandelen en hoop te geven op de toekomst. Met operaties, speciale schoenen of een rolstoel krijgen ze hun waardigheid en zelfstandigheid terug.

Door gesprekken met familie en buren en intensieve voorlichting over lepra werken we aan herstel van het sociale netwerk voor deze vrouwen.

 

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world