Inclusieve kerken voor inclusieve gemeenschappen

27 juni 2023

Samenvatting

In Myanmar is door oorlog en ziekten, waaronder lepra, het aantal mensen met een handicap groot. In de regio’s Noord-Shan, Mandalay, en Bago heeft 12.8% van de mensen een handicap. Deze mensen worden vaak gediscrimineerd en zijn erg arm. Ze missen een plek waar ze terecht kunnen voor zorg en waar ze in de gemeenschap opgenomen worden. Leprazending werkt hier samen met lokale kerken aan, zodat mensen met handicaps ook als volwaardig worden gezien.

Doel

Het doel van dit project is dat mensen met lepra en/of handicaps worden opgenomen in hun gemeenschap.

Laatste nieuws over dit project

Groot aantal betrokken kerken

Maar liefst 93 kerken zetten zich in voor dit project. Uit deze kerken zijn meer dan 200 mensen getraind om een open en veilige omgeving te geven aan mensen met lepra en handicaps ...

Achtergrond

De situatie in Myanmar is op dit moment erg moeilijk. Dit heeft een grote impact op alle inwoners, maar extra impact op de mensen die zorg nodig hebben. De zorg is door de politieke instabiliteit erg slecht toegankelijk. Zelf naar mensen toe gaan om zorg te verlenen is door reisrestricties ook niet mogelijk. Daarom is het belangrijk dat mensen zorg kunnen krijgen binnen hun eigen gemeenschap. De kerk is hiervoor een geweldig middel. Zij kunnen in hun gemeenschappen zonder grote reisbewegingen wél de zorg verlenen die nodig is voor mensen met lepra en handicaps.

Naast de politieke instabiliteit en de covid-19 pandemie, is in Myanmar de centrale zorg compleet vastgelopen. Ook het dagelijks leven is voor veel mensen een uitdaging. Door het verliezen van hun baan of door restricties bij het opnemen van geld, maar ook door het faillissement van lokale bedrijven. Hierdoor is er voor veel mensen behoefte aan een plek in hun gemeenschap waar ze terecht kunnen voor (voedsel)hulp.

Projectbeschrijving

De volgende activiteiten staan centraal in dit project:

  • De kerkleiders van lokale kerken worden getraind in inclusief leiderschap
  • We bieden coaching en andere ondersteuning aan de kerkleiders om hun gemeenschappen inclusief te maken. Dit is zowel praktische hulp als technologische ondersteuning.
  • We zorgen ervoor dat de lokale kerken beschikking hebben over de technologie die nodig is om inclusieve bijeenkomsten te organiseren. Dit kunnen ook online bijeenkomsten zijn. Ook leveren we trainingsmateriaal, zodat mensen getraind kunnen worden op het gebied van lepra, handicaps, en inclusiviteit.
  • We helpen de kerken om mogelijke obstakels voor mensen met handicaps weg te nemen.

 

Impact

In 2023 willen we met dit project een aantal concrete doelen bereiken:

–  80 kerkleiders uit 40 kerken zullen worden getraind in en actief meedoen aan het promoten van inclusiviteit binnen hun gemeenschappen.

–  De kerkleiders bereiken 400 leden van de lokale kerken met kennis over hoe ze inclusief kunnen zijn voor de gehandicapte medemensen.

–  20 kerken hebben een ruimte waarin bijeenkomsten gehouden kunnen worden die voor iedereen toegankelijk is, ongeacht handicap.

–  20 kerken maken een actieplan waarin ze aangeven hoe zij hun bijeenkomsten inclusief maken en inclusiviteit in hun gemeenschappen promoten. Op basis van dit actieplan worden microkredieten verstrekt.

Waarborging van de impact

Het project zal elk jaar actief worden geëvalueerd door onze programma-afdeling , zodat we op de hoogte blijven van de impact van het project en het, waar nodig, verbeterd kan worden. Investeerders ontvangen van ons een jaarlijkse rapportage.

 

Projectgegevens

Status: Actief, alleen de evaluatie van het project vindt plaats in 2024
Looptijd: April 2022 – September 2023
Projectgebied: Mandalay, Shan, Myanmar
Onze bijdrage aan dit project in 2024: € 7.552

Nog nodig voor 2023: € 7.552
Contactpersoon: Heidi Hoogvliet

 

Terug naar alle projecten