Lepra en discriminatie stoppen in Myanmar – GRACE-RLII project

15 juni 2022

Samenvatting

In veel regio’s van Myanmar is er nog niet genoeg kennis aanwezig om lepra op tijd op te sporen. Daarom zijn er nog steeds veel mensen die door lepra gehandicapt raken. Ook is de discriminatie tegen mensen met lepra of handicaps een groot probleem. Het GRACE project ziet de lokale kerken in deze regio’s als de oplossing voor deze twee problemen. Door de kerkleiders goed voor te lichten over lepra kunnen ze helpen leprabesmettingen op te sporen en discriminatie te stoppen.

Doel

Dit project heeft als doel om de lokale kerken in moeilijk bereikbare regio’s van Myanmar in actie te laten komen voor mensen met lepra of handicaps. Door zorg te leveren en op te komen voor de rechten van deze sterk gediscrimineerde groep geeft de kerk Gods liefde door.

Laatste nieuws over dit project

Voorlichting aan de hele gemeenschap

Voorlichting over lepra is cruciaal om vooroordelen over lepra weg te nemen. In 2022 zijn door dit project zo'n 4000 mensen voorgelicht over lepra.

Kerkleiders krijgen en geven training over lepra

In 2021 heeft het project de kerkleiders van 7 kerken voorgelicht over lepra. Deze leiders zijn ook geholpen om hun gemeenschappen makkelijker toegankelijk te maken voor mensen met lepra of handicaps. Ook in de gemeenschappen zelf is, met hulp van de kerkleiders, voorlichting gegeven over lepra en handicaps. Hier zijn in 2021 262 mensen mee bereikt.

Wie profiteren van dit project?

Directe begunstigden zijn mensen met lepra of handicaps, hun gezinsleden, kerkleiders, kerkleden en gemeenschapsleden die direct betrokken zijn bij de trainingen en het faciliteren van events, theologie leraren en niet christelijke spirituele leiders (islamitische imams, boeddhistische monniken, etc.). Indirecte begunstigden zijn niet gehandicapte gemeenschapsleden, lokale autoriteiten, deelnemers aan kerk conventies en toekomstige gebruikers van aangepaste handboeken en tools.

Projectbeschrijving

Dit project wordt uitgevoerd in samenwerking met Kerk in Actie en focust zich voornamelijk op het inzetten van lokale kerken in partnerschap. Hierdoor wordt een grotere inclusie bewerkstelligd in de algemene gemeenschappen en ook in de gemeente van de kerken. In het project wordt eigenlijk het lichaam van de kerk als noodzaak gezien om een groter eigenaarschap te vinden om de missie van Gods liefde te laten zien aan en te delen met juist de mensen met lepra en handicaps.

In kerkgemeenschappen worden mensen met lepra en/of handicaps vaak niet opgenomen door gebrek aan kennis, middelen en hulp. Hierdoor hebben zij ook vaak geen toegang tot rehabilitatie en gezondheidscentra in de gemeenschappen. TLM Myanmar wil daarom de capaciteit van lokale kerken opbouwen om de inclusie in de kerken en daarmee ook in de gemeenschappen te bevorderen.

 

Impact

Door de uitbraak van Corona is er veel veranderd en wisten de kerkleiders niet goed hoe ze verder moesten.  TLM Myanmar moedigt hen aan gebruik te maken van digitale mogelijkheden. Hierdoor zijn ze toch getraind. Zo werden de kerkleiders zich er bewust van dat mensen met handicaps, ouderen, kinderen, armen, (zwangere) vrouwen en andere kwetsbare groepen extra aandacht verdienden binnen de kerk. TLM Myanmar heeft de kerken gevraagd zich in te zetten voor de ondersteuning van de mensen gedurende de lockdown. Daardoor komen de kerken in contact met meer hulpbehoevenden en kunnen ze meer voor hun gemeenschappen betekenen. Dit motiveerde hen ook om actief te blijven voor deze mensen en dit door te zetten na de Covid periode. De kerken worden centrale plekken in hun gemeenschappen, waar mensen met lepra, handicaps, en andere hulpbehoevenden weten dat ze welkom zijn en hulp kunnen krijgen.

Waarborging van de impact

Het project zal elk jaar actief worden geëvalueerd door onze programma-afdeling , zodat we op de hoogte blijven van de impact van het project en het, waar nodig, verbeterd kan worden. Investeerders ontvangen van ons een jaarlijkse rapportage.

 

Projectgegevens

Status: Actief
Looptijd: januari 2022 -december 2024
Projectgebied:Regio’s Sagaing, Mandalay, Magway, Bago, Ayeyarwady, and Yangon, Mon State, in Myanmar
Onze bijdrage aan dit project in 2024 : € 72.502

Nog nodig voor 2024 (per jaar): € 12.502
Contactpersoon: Heidi Hoogvliet

 

Terug naar alle projecten