Geeske Zijp ontvangt prijs voor haar werk onder mensen met lepra in Tsjaad

1 februari 2023

Op donderdag 26 januari ontving onze collega Geeske Zijp in Parijs de Raoul Follereau Prijs voor haar jarenlange werk onder mensen met lepra. Al dertig jaar werkt zij als verpleegkundige in Tsjaad om mensen met lepra en handicaps te helpen hun leven in waardigheid te leven.

foto ©FondationRaoulFollereau

Aan de prijs is een bedrag van € 9.500 verbonden ter ondersteuning van de projecten van Geeske op het terrein van leprabestrijding. In haar toespraak bij het ontvangen van de prijs vertelde Geeske dat dit geld onder andere gebruikt zal worden om het gespecialiseerd onderwijs te ondersteunen, zodat kinderen die geraakt zijn door lepra naar school kunnen gaan.

Geeske vertelde over haar werk, de gevolgen van lepra, het feit dat met snelle hulp de gevolgen achterwege kunnen bleven, en het stigma dat de mensen met lepra treft. Ook zei ze: “Allereerst ben ik christen en ervan overtuigd dat we allemaal geschapen zijn naar het beeld van God, en dat iedereen recht heeft op een menswaardig en gelukkig leven.” Ze benadrukte het belang van samenwerken om een einde aan lepra te maken.

Over de Raoul Follereau prijs

Sinds 1955 wordt om de twee jaar de Raoul Follereau Prijs door de Académie Française uitgereikt aan een dokter, missionaris, mantelzorger of personeelslid, die door zijn of haar werk een effectieve rol heeft gespeeld of een voorbeeld is geweest in de strijd tegen lepra. Raoul Follereau (1903-1977) was een schrijver en humanitair hulpverlener die zich het lot van mensen met lepra aantrok. Hij reisde meerdere keren de wereld rond en zag het leed dat de ziekte en het stigma veroorzaken. Hij was een begenadigd spreker en gaf in vele toespraken een stem aan mensen met lepra om aandacht en steun voor hen te vragen. Follereau was de initiator voor Wereldlepradag, elke laatste zondag van januari, waarop aandacht voor mensen met lepra wordt gevraagd.

Meer lezen

Geeske Zijp werkt voor Leprazending in Tsjaad

Het persbericht vanwege de uitreiking van de Raoul Follereau prijs aan Geeske Zijp (pdf)

Het nieuwsbericht op de site van de Raoul Follereau stichting, met daarop een filmpje met de toespraak van Geeske (in het Frans)

De tekst van de toespraak bij het overhandigen van de prijs aan Geeske Zijp (pdf)

De tekst van de toespraak van Geeske Zijp (pdf)