Zelfredzaamheid voor de meest kwetsbaren: FREE project

20 december 2021

Samenvatting

Lepra is een ziekte die nog jaarlijks honderdduizenden mensen treft en miljoenen heeft getekend voor het leven. De gevolgen van de ziekte zijn groot. Mensen worden buitengesloten en vallen in extreme armoede. Zo ook in de arme regio’s van Noordwest-Bangladesh. In het FREE project wil Leprazending samen met lokale partners op een innovatieve manier de allerarmsten steunen.

Doel

Dit project heeft als doel om de zelfhulpgroepen in Noordwest Bangladesh zelfredzamer te maken. Ook stimuleren we lokale leiders en andere invloedrijke personen om zich in te zetten voor (de rechten van) mensen met lepra.

Laatste nieuws over dit project

Eigen inkomen verandert levens

In het FREE project helpen we mensen om een eigen inkomen te starten. In 2022 zijn 258 mensen geholpen bij het starten van eigen inkomen. Dit zijn bijvoorbeeld straatwinkeltjes, kleinschalige landbouw, of naaiateliers.

Bewustwording in de gemeenschap groeit

Om discriminatie te stoppen heeft het project in 2021 veel gedaan om de lokale kennis over lepra te vergroten. Lokale politici, journalisten, en maatschappelijke organisaties zijn voorgelicht over lepra. Een van vele mooie concrete resultaten die dit heeft opgeleverd is meer aandacht voor lepra in de lokale media, onder andere in dit artikel: https://dailynewsun.com/2021/08/20/disadvantaged-persons-affected-by-leprosy-disability-need-supports-officials

Wie profiteren van dit project?

Leprazending werkt al een aantal jaar in Noord-Bangladesh om mensen met lepra en handicaps te helpen. Een van de strategieën die Leprazending daarvoor heeft is het opstarten van Zelfhulpgroepen. Deze groepen, van 10-15 personen, werken samen aan economische en sociale zelfstandigheid van de leden. Dit doen ze door samen geld te sparen, samen bedrijfjes te starten en elkaar te helpen in tijden van nood. De afgelopen jaren heeft Leprazending meer dan 1500 zelfhulpgroepen op helpen starten met meer dan 15.000 deelnemers, voornamelijk mensen die geraakt zijn door lepra, mensen met een handicap en de allerarmsten. Door deelname in een groep hebben veel mensen al de stap kunnen zetten naar meer zelfstandigheid. Ze hebben hun kinderen naar school kunnen sturen, hebben meer inkomen door de economische activiteiten en hebben meer toegang tot medische zorg.

Een van de lessen die Leprazending Bangladesh de afgelopen jaren heeft geleerd is dat met behulp van de zelfhulpgroepen mensen goed voor zichzelf op kunnen komen en daardoor beter toegang hebben tot diensten van de overheid zoals bijvoorbeeld agrarische training, gewaszaden, tegemoetkoming voor de allerarmsten en coronahulp. In het verleden werden deze groepen vaak over het hoofd gezien door de lokale overheid, maar de belangenbehartiging heeft ertoe geleid dat zij nu ook geholpen worden.

In de regio’s Kusthia en Meherpur in het Noordwesten van Bangladesh is deze aanpak nog relatief nieuw. Recent zijn er een aantal groepen gestart, maar de nood is veel groter. Zeker nu, als gevolg van corona, veel mensen weer teruggevallen zijn in absolute armoede.  Daarom heeft Leprazending het FREE project opgezet waarin zelfhulpgroepen ondersteund worden om toegang te krijgen tot economische en sociale steun van lokale instellingen.

Projectbeschrijving

Het FREE project staat voor het Faciliteren van Rights (belangenbehartiging), Entitlements (steun door de overheid) en Empowerment (het versterken van mensen om zelfredzaam te worden). Het project heeft twee hoofdelementen:

  1. Bewustwording en betrekken van lokale leiders en invloedrijke personen

We zorgen ervoor dat er echt omgekeken wordt naar de meest kwetsbaren, juist in tijden van nood. Daarom zet Leprazending in op bewustwording bij lokale leiders en invloedrijke personen. Deze aanpak is in andere gebieden erg succesvol geweest. Het heeft geleid tot actieve zorg voor de meest kwetsbaren door lokale leiders. Leprazending organiseert workshops, events en persoonlijke bijeenkomsten rondom thema’s als armoede, lepra, handicaps en uitsluiting. Daarnaast worden er lokale supportgroepen opgezet die de zelfhulpgroepen en individuele gezinnen ondersteunen in het toegang krijgen tot training, financiële ondersteuning en andere hulpmiddelen.

  1. Verbeterde zelfredzaamheid van zelfhulpgroepen.

Er zijn op dit moment 29 zelfhulpgroepen in het gebied en Leprazending wil nog 20 nieuwe groepen starten in het project, 49 groepen in totaal. Op deze manier helpen we ruim 600 gezinnen op weg naar zelfredzaamheid.

De zelfhulpgroepen die al hun reserves door de coronacrisis kwijt zijn krijgen financiële support van Leprazending, zodat ze hun activiteiten weer op kunnen starten. Ook helpt Leprazending de armste gezinnen bij het huren van land, zodat zij hun eigen agrarische productie kunnen starten en niet afhankelijk zijn van hulp.

Daarnaast helpt Leprazending de zelfhulpgroepen met informatie over de verschillende overheidsregelingen die er zijn voor hen. We helpen de groepen om zelf lokale instellingen te benaderen en hun belangen te behartigen. Hierdoor krijgen de gezinnen steun op agrarisch, economisch en sociaal gebied.

Impact

Met het project bereikt Leprazending direct 600 gezinnen en 1800 mensen met een handicap en lepra. Door het project hebben zij een nieuwe kans op zelfredzaamheid. Daarnaast wil Leprazending Bangladesh 800 lokale leiders en invloedrijke personen bereiken zodat zij zich in gaan zetten voor de meest kwetsbaren.

Waarborging van de impact

Het project zal elk jaar actief worden geëvalueerd door onze programma-afdeling , zodat we op de hoogte blijven van de impact van het project en het, waar nodig, verbeterd kan worden. Investeerders ontvangen van ons een jaarlijkse rapportage.

 

Projectgegevens

Status: Inactief, de behaalde resultaten van dit project zijn positief en daarom worden lessen uit dit project nu gebruikt in andere projecten in Bangladesh
Looptijd: Januari 2021-December 2023
Projectgebied: Noordoost Bangladesh

Project Managers: Heidi Hoogvliet en Klaas Evers

 

Terug naar alle projecten