Ethiopië

Gespecialiseerde zorg voor leprapatiënten in een straatarm land

Leprazending in Ethiopië

In Ethiopië wonen meer dan 108 miljoen mensen. Ongeveer 39 procent leeft onder de internationale armoedegrens van 1.25 dollar per dag. Slechts 38 procent heeft toegang tot schoon drinkwater.

Projecten

Rehabilitatie-programma

plattegrond ethiopië

Het roodgekleurde gebied is het Amhara-gebied.

In het noordwesten van Ethiopië loopt het uitgebreide lepra- en rehabilitatieprogramma van Leprazending. Dit programma is opgestart omdat er in die zone nog 12 districten zijn waar lepra nog veel voorkomt. Tegelijkertijd is de opvang van leprapatiënten in dit gebied matig.

Verwonderlijk
Mensen met lepra lijden hier niet alleen door de ziekte. Wat misschien nog veel erger is, is dat ze door de samenleving worden buitengesloten. Mensen met lepra worden gediscrimineerd en dit wordt algemeen aanvaard. Niet verwonderlijk is dat deze zieke mensen vaak ook een heel laag zelfbeeld hebben. Ze raken in isolement, kunnen hun waar niet meer verhandelen en mogen niet meer meedoen.

Met dit project helpen we mensen met lepra in eerste instantie naar zorginstellingen en revalidatiecentra. Leprazending werkt ook aan het verbeteren van de zorgkwaliteit van deze centra.

Actiepunten:

  • Bouw van een nieuw centrum voor psychotherapie bij het BoruMeda Ziekenhuis in hoofdstad van South Wollo, Dessie.
  • Aanschaf van apparatuur voor psychotherapie.
  • Training van gezondheidswerkers
  • Mensen met lepra trainen zelf voor hun wonden te verzorgen (zelfzorg).
  • Voorlichting geven aan gemeenschappen en religieuze leiders.

Birhuna kreeg lepra toen hij 16 jaar was. Hij werd geholpen in een ziekenhuis van Leprazending. Daarna startte hij een handeltje met de verkoop van schoenen langs de kant van de weg. Hij kon geregeld zijn vrouw en drie kinderen niet te eten geven. Leprazending Door een lening kon hij zijn eigen winkel beginnen. Hij kreeg een training hoe hij het beste de winkel kon runnen. Birhanu zegt dat de hulp van Leprazending zijn leven compleet heeft veranderd.

Verbeteren
Een tweede doel is het stigma op en discriminatie van mensen met lepra een halt toe roepen. Dit doen we door het geven van voorlichting.

Ook verbeteren we het leven van gehandicapte leprapatiënten. We helpen ze zo veel mogelijk in hun eigen levensonderhoud te voorzien.

Omhoog
Om de impact van dit project te vergroten wordt samengewerkt met de organisatie ENAPAL. Aan deze organisatie zijn 20.000 ex-leprapatiënten en gehandicapten verbonden, dus daardoor kunnen we extra veel mensen bereiken. Dit project loopt 4 jaar.

 

Ethiopië: immens land

Ethiopie is het een na grootste land van Afrika met een populatie van 108 miljoen inwoners. In het land wonen al eeuwenlang trotse mensen en het land moderniseert in rap tempo. Het land staat bekend om zijn koffie – en de bevolking geniet daarvan met haar alombekende koffie-ceremonie.

Ondanks de economische groei is de toegang tot schoon drinkwater en gezondheidszorg buiten de steden matig. Jaarlijks worden er 4000 nieuwe lepragevallen gerapporteerd.

De bevolking laat leprapatiënten veelal links liggen. Ze worden gediscrimineerd en er is veel onbegrip voor deze zieke mensen.

Ondanks dat lepra opnieuw op de agenda is gezet van de overheid – gezondheidswerkers worden nu weer onderwezen in de herkenning en behandeling van deze ernstige ziekte – zal het even duren voordat deze vaardigheden wijdverbreid zijn.

Leprazending levert al vele jaren mensen en fondsen voor de All African Leprosy Tuberculosis Rehabilitation and Research Training Centre (ALERT), een lepraziekenhuis en een internationaal trainings- en onderzoekscentrum.

Sinds 1990 werkt Leprazending ook samen met andere organisaties. Een belangrijke partner is de Ethiopian National Association of Persons Affected by Leprosy (ENAPAL) die ongeveer 20.000 ex-leprapatiënten en andere gehandicapten als lid heeft.

Zulke samenwerkingen zorgen ervoor dat Leprazending op gemeenschapsniveau in verschillende regio’s kan werken. Sinds 2011 heeft Leprazending zijn eigen kantoor en team in Addis Ababa.

Lees meer over het We-Are-Able-project op: www.leprazending.nl/we-are-able.

 

Wat kun je doen?

Help je mee leprapatiënten in Ethiopië een nieuwe toekomst te geven? Steun dan een van de projecten van Leprazending.

 

Help je mee het leven van leprapatiënten in Ethiopië te verbeteren?

 

Leprazending draagt in Ethiopië bij aan de Sustainable Development Goals (SDG’s) opgesteld door de Verenigde Naties (2015).

Geef voor Ethiopië

Geef leprapatiënten herstel in Ethiopië