Electriciens van de toekomst – zonnepanelen

Electriciens in opleiding

We zijn enorm dankbaar dat dit project reeds volledig is gefinancierd.

 

Innovatie en duurzaamheid op de Leprazending vakschool in Faizabad

Help mee om in twee jaar 60 kwetsbare jongeren een waardevolle elektricien-opleiding te geven en daarnaast de Leprazending vakschool in Faizabad duurzamer en zelfstandiger te maken, doormiddel van zonnepanelenWilt u meer informatie over dit project? Lees snel verder.

Projectgegevens

Status: Actief
Looptijd: 2022-2023
Eindrapportage: Maart 2024
Projectgebied: Faizabad, Uttar Pradesh, India
Investeringsbudget (2 jaar): €74.815

Doel

Dit project heeft als doel om in twee jaar 60 kwetsbare jongeren een waardevolle elektricien-opleiding te geven en daarnaast de Leprazending vakschool in Faizabad duurzamer en zelfstandiger te maken, doormiddel van zonnepanelen.

Doelgroep

De vakschool van Faizabad is speciaal opgericht voor jongeren die geraakt zijn door lepra, handicaps en extreme armoede. Als gevolg van hun ziekte en handicap of de daaraan gekoppelde discriminatie hebben veel van hen een onderwijsachterstand. Dat maakt het lastig voor hen een baan te vinden. Het stigma dat op lepra en handicaps rust, vergroot de kloof naar de arbeidsmarkt. Zonder een opleiding wacht hen een leven van afhankelijkheid van hun familie en gemeenschap. Soms eindigen ze zelfs als bedelaar.

Een aanvullend probleem voor jongeren met lepra en handicaps is dat zij zorg nodig hebben, ook tijdens hun opleiding. Normale vakscholen zijn niet ingericht om onderwijs aan hen te kunnen verlenen. Bij de vakschool van Leprazending zijn er ook artsen en fysiotherapeuten betrokken om te zorgen dat deze jongeren toch onderwijs kunnen volgen.

Jongeren met een handicap als gevolg van lepra

Concrete vraag:

Van de totale investering van €74.815,- hebben we nog €23.000,- nodig.

Omdat het een tweejarig project is, willen wij u vragen of u de vakschool en deze jongeren voor een periode van 2 jaar wilt steunen. Na deze twee jaar zal de vakopleiding voor 40 jongeren zonder ondersteuning zelfstandig verder kunnen.

Uw bijdrage, groot of klein, is een gift voor het leven!

Help mee

Projectactiviteiten

 • Aanpassen en uitbreiden trainingsfaciliteiten naar hogere kwaliteitsstandaard
 • Accreditatie van de opleiding door onafhankelijke instantie
 • Bijscholen van technische docenten
 • Uitnodiging en selectie van studenten
 • Plaatsen van zonnepanelen en een kleine zonne-elektriciteitscentrale
 • Opleiden van studenten (20 in jaar 1 en 40 in jaar 2).
 • Begeleiding van studenten naar werk (in jaar 2 van hun opleiding)
 • Geven van medische, praktische en geestelijke ondersteuning aan studenten
 • Onderhoud zonnepanelen en elektriciteitscentrale (door docenten en studenten)

Over het project

Leprazending zet zich in voor mensen die moeten leven met de gevolgen van lepra. Veel van deze mensen raken gehandicapt, worden buitengesloten en gediscrimineerd. Jongeren met lepra, in het bijzonder meisjes, hebben vaak te maken met discriminatie en worden regelmatig van school geweerd. Zonder opleiding zijn zij kansloos op de arbeidsmarkt. In India zijn daarom zes vakscholen opgezet door de The Leprosy Mission (Leprazending) India. Mede met steun van Leprazending Nederland kunnen jaarlijks meer dan 1800 jongeren met een lepra-achtergrond een opleiding volgen op de vakscholen.

Vakonderwijs is voor mensen met lepra de poort naar een nieuwe toekomst. Door hun opleiding en begeleiding naar werk hebben zijn uitzicht op een inkomen en zelfstandigheid. Om relevant onderwijs aan te blijven bieden in de snel veranderende economie van India is het belangrijk dat de vakscholen zich blijven ontwikkelen. Daarom wil de Leprazending vakschool in Faizabad een nieuwe elektricien-opleiding opstarten die zicht richt op kennis van zonnepanelen en andere duurzame technieken. Tegelijkertijd wil men zonnepanelen installeren bij de vakschool om energiekosten te verlagen en praktische training te kunnen bieden aan de leerlingen. Om relevant vakonderwijs te bieden is het belangrijk dat de vakopleidingen zich blijven ontwikkelen.

Het project heeft twee elementen:

 1. Opzetten 2-jarige gecertificeerde elektricien-opleiding. Een van de bestaande gebouwen van de vakschool in Faizabad krijgt een upgrade en wordt ingericht en gemoderniseerd zodat hij voldoet aan de eisen voor een gecertificeerde opleiding. Ook wordt de elektricien-opleiding officieel geaccrediteerd, zodat afgestudeerden een waardevol diploma hebben waarmee ze overal in India aan het werk kunnen.
 2. Opzetten zonnecentrale. Bij de vakschool worden zonnepanelen geïnstalleerd zodat alle elektriciteit die op de vakschool gebruikt wordt zelf opgewekt kan worden. Ook worden de zonnepanelen gebruikt als ‘lesmateriaal’ voor de elektriciens in opleiding.

Achtergrond van het project

Leprazending vakschool in Faizabad

Jaarlijks krijgen 100 jongeren een interne opleiding op de vakschool van Leprazending in Faizabad. Op het terrein van de vakschool bevindt zich ook een lepraziekenhuis, een kerk, en verblijven voor verstoten leprapatiënten. Veel studenten hebben (bijna dagelijks) medische zorg nodig. Door de aanwezigheid van het ziekenhuis kunnen ze deze zorg ontvangen tijdens hun opleiding. De jongeren krijgen zorg van artsen, fysiotherapeuten en geestelijke begeleiders. Ook zijn er woonverblijven voor de studenten op de campus en ontvangen ze gezonde maaltijden. Hierdoor is het mogelijk voor de jongeren om de opleiding te volgen ondanks hun ziekte, armoede of afstand van hun huisadres naar de school.

Er is naast de opleiding veel aandacht voor persoonlijke ontwikkeling, geestelijke begeleiding en training in zogenaamde ‘life-skills’, o.a. zelfzorg (medisch), financiële zelfstandigheid, presentatie en sollicitatietrainingen en lessen over omgaan met discriminatie.

Doordat veel mensen denken dat lepra besmettelijk blijft, ook na behandeling, is het voor leprapatiënten moeilijk om een baan te vinden. Daarom is Leprazending ook actief betrokken bij het bemiddelen tussen de studenten en potentiële werkgevers. Door deze inclusieve vorm van educatie en zorg kan men de meest kwetsbare jongeren een opleiding en daarmee een kans op een nieuwe toekomst geven.

Vakschool Faizabad

De leerlingen en docenten van de vakschool in Faizabad

Kwaliteit van onderwijs

De vakschool in Faizabad streeft een hoge kwaliteit van onderwijs na, zodat afgestudeerde studenten goede kansen hebben op de arbeidsmarkt. In 2020 is, mede met hulp van de Nederlands stichting Talenting Foundation, geïnvesteerd in de ICT-voorzieningen van de school. Hierdoor kan de school een hoogwaardige ICT-opleiding aanbieden. Daarnaast is het mogelijk om interactief en digitaal onderwijs te geven. Dit is in tijden van COVID-19 cruciaal gebleken om het onderwijs, ondanks lockdowns, toch door te laten gaan. Mede door de hoge kwaliteit van het onderwijs is het slagingspercentage bijna 100% en heeft meer dan 80% van de afgestudeerden binnen een jaar een baan. Dat is erg hoog voor een vakschool op het Indische platteland.

De vraag naar elektriciens

India is als land bezig een stap te zetten richting duurzame energie. Om over te kunnen schakelen op zonne- en windenergie zijn er de komende jaren veel gekwalificeerde elektriciens nodig. Ook bedrijven waarmee de vakschool al samenwerkt, hebben aangegeven dat ze de komende jaren een zeer grote behoefte hebben aan gekwalificeerde elektriciens. Daarom ziet de vakschool een kans om te investeren in een elektricien opleiding.

Inkomen voor de vakschool

De investering in de opleiding en zonnepanelen is niet alleen goed voor de studenten die toegang hebben tot kwalitatief onderwijs. Ook de vakschool zelf wordt er beter van. De zonnepanelen zorgen voor een maandelijkse energiebesparing van ongeveer 300 euro. De opleiding zelf zorgt op termijn ook voor inkomsten. De vakschool wil een deel van de lesplaatsen beschikbaar stellen voor jongeren die wel voor hun opleiding kunnen betalen. Dit genereert inkomen voor de vakschool. Hiermee kunnen de opleidingskosten van jongeren die zelf hun opleiding niet kunnen betalen bekostigd worden én kan er zelfs bijgedragen worden aan de algemene kosten van de vakschool. De verwachting is dat dit positieve resultaat vanaf het tweede jaar behaald wordt.

Impact

In het eerste jaar kunnen 20 studenten de opleiding volgen en vanaf het tweede jaar 40. De helft hiervan zijn leerlingen met lepra of handicaps. Zij volgen de opleiding gratis. Dit betekent dat elk jaar 20 kwetsbare jongeren een zelfstandige toekomst wordt geboden. Daarnaast hebben 20 jongeren uit andere gezinnen een hoogwaardige opleiding kunnen volgen.  Ook voor hen biedt deze nieuwe opleiding een unieke kans op een goede toekomst.

De impact van de school gaat echter verder dan een opleiding en werk. Op de vakscholen is er dagelijks een dagopening en overdenking. Hierdoor komen de studenten in aanraking met het evangelie. De extra activiteiten die verzorgd worden, zoals life skills training, geestelijke begeleiding en aandacht voor persoonlijke ontwikkeling zorgen ervoor dat de opleiding vaak levensveranderend is voor de studenten. Niet alleen de jongeren zelf, maar ook hun families profiteren mee van de opleiding. Veel oud-studenten van de vakschool dragen met hun inkomen bij aan hun gezin. Hierdoor hebben deze gezinnen meer te besteden aan gezond voedsel of een opleiding voor de andere kinderen.

De inkomsten vanuit de opleiding en de zonnepanelen dragen ook bij aan de zelfstandigheid van de vakschool. Op dit moment kan de vakschool de hoogwaardige inclusieve opleidingen alleen aanbieden met steun van Leprazending en andere organisaties. Met initiatieven als dit project wordt de vakschool stap voor stap meer zelfstandig, terwijl het nog steeds hoogwaardig en inclusief onderwijs kan geven aan de meest kwetsbaren.

 

Terug naar IMPULS projecten