Een bijzonder gesprek met Dinesh…

Dinesh (24) komt in het Niani Ziekenhuis in India aan en ziet het leven niet meer zitten. De vreselijke ziekte lepra verminkte zijn lichaam. Hij kreeg een klauwhand en een pijnlijke zweer op zijn voet. Uiteindelijk kon hij niet meer werken. En toen kwam de grootste klap: zijn vrouw liet hem in de steek.

Dinesh komt uit Barabanki in Uttar Pradesh. Zijn familie is erg arm. Samen hebben ze een klein stukje land om te bewerken. Dinesh is nooit naar school gegaan, en werkte alleen op het land.

Etterende zweer

Sinds bij hem lepra is gediagnosticeerd, is Dinesh depressief. Hij praat bijna met niemand. Nadat zijn vrouw bij hem weggegaan was, kon hij zich er niet toe zetten om voor zijn gevoelloze voet te zorgen, waardoor hij daar een etterende zweer kreeg. Hij was zo ziek door de geïnfecteerde zweer dat hij uiteindelijk niet meer kon zitten van de pijn. Toen bracht zijn broer hem naar het gespecialiseerde Naini Ziekenhuis van Leprazending.

‘Soms is counseling belangrijker dan medicijnen,’ psycholoog Neelmani Bensa.

En Dinesh gaat vooruit. De eerste drie maanden kon hij niet lopen. Langzaamaan begon hij te zitten, en toen kon hij zich laten voortduwen in een rolstoel. Nu is hij trots dat hij zichzelf met krukken kan voortbewegen.

Ook op geestelijk gebied gaat het beter. Psycholoog Neelmani Bensa ziet kleine veranderingen en Dinesh probeert zijn depressie te boven te komen. Toen Dinesh in het ziekenhuis aankwam, verstopte hij zich en wilde hij met niemand praten. Nu praat hij, zachtjes, met andere patiënten.

Hoop verloren

Counselor Neelmani Bensa helpt Dinesh met zijn depressie. ‘Soms is psychotherapie belangrijker dan het krijgen van medicijnen. Het is het hart en de ziel die belangrijk zijn. Het lichaam is iets tijdelijks. Mensen kunnen psychische problemen te boven komen. Maar als je als mens gebroken bent, dan duurt het langer om daarvan te genezen.’

Voor veel mensen is met de diagnose lepra alle hoop verloren. Neelmani: ‘Ik geef mensen de mogelijkheid om hun gevoelens te uiten, om te huilen. Emotioneel genezen is zo belangrijk. Als je iemand met een depressie behandelt, krijg je de mogelijkheid om een stukje van Jezus’ liefde te delen. Je kunt dan laten zien dat Jezus je kent en met je meeleeft.’

Geliefd

In dit deel van India kun je niet openlijk over Jezus praten. ‘Ik ben een klinische counselor, maar als ik een relatie met een cliënt ontwikkel ervaren ze iets bijzonders, dat ze van waarde zijn voor Jezus en door Hem zijn geliefd. Voor mij is elke persoon die lepra heeft een koning, en ik zie het als mijn roeping om hem te dienen.’

Wil je jongeren als Dinesh een nieuwe toekomst blijven geven? Help dan mee!