Droogte in Afrika

In Oostelijk-Afrika (o.a. Tsjaad en Ethiopië) dreigt droogte de komende maanden voor een serieuze hongersnood te gaan zorgen.

In Oostelijk-Afrika (o.a. Tsjaad en Ethiopië) dreigt droogte de komende maanden voor een serieuze hongersnood te gaan zorgen. Leprapatiënten en andere gehandicapten lijden extra onder deze bedreiging: zij leven vaak buiten de reguliere maatschappij, worden gediscrimineerd en kunnen soms geen aanspraak maken op voorzieningen van de (lokale) overheden. Met name de ouderen en allerarmsten hebben het zwaar te verduren.

Leprazending neemt maatregelen door nu al voorraden graan en bonen aan te kopen, zodat er straks voldoende is voor de allerarmsten. De voorraden dienen als voedsel, maar ook als zaaigoed voor de komende zaaiperiode. Verder helpen we kleine lokale gehandicaptenorganisties met bijvoorbeeld de gezamenlijke aankoop van ossen en ploegen, zodat de (gehandicapte) leden daarmee elkaar kunnen helpen om het land te bewerken.

Hoe wij helpen

In dit project bieden we op verschillende manier hulp:

Doneer nu

Geef de allerarmsten een kans.