Periodieke schenking

Belastingvoordeel

Een periodieke schenking is een terugkerende donatie die u doet voor een langere periode (minimaal 5 jaar).

Het voordeel voor u is dat deze gift volledig aftrekbaar is voor de belasting, ook als daarmee uw jaarlijkse inkomsten onder de 1% of boven de 10% van uw ‘onzuiver inkomen’ uitvallen. Afhankelijk van uw persoonlijke situatie kan het belastingvoordeel oplopen van 33,4% tot 52% van het schenkingsbedrag per jaar*. Bij het bepalen van de hoogte van het schenkingsbedrag kunt u overwegen of u dit belastingvoordeel mee wilt schenken aan Leprazending. U kunt dan uw periodieke gift met 30-50% verhogen zonder dan u dat zelf in uw portemonnee merkt.

Structurele steun

Het voordeel van een periodieke schenking is dat Leprazending verzekerd is van structurele steun voor een langere periode, waardoor we duurzame hulp kunnen bieden aan leprapatiënten, bijvoorbeeld in onze ziekenhuizen.

Geen notaris nodig

Omdat er een belastingvoordeel tegenover staat moest vroeger de periodieke schenking door een notaris worden vastgelegd. Sinds 2014 is dat niet meer nodig. Het is voldoende om hiervoor een schenkingsformulier – in tweevoud – in te vullen en ondertekend aan ons terug te sturen. We ondertekenen de overeenkomst eveneens en sturen u 1 getekend exemplaar terug.

U kunt het schenkingsformulier hier downloaden of u kunt u ons bellen op 055-7600500. Wij beantwoorden dan graag uw vragen. Als u wilt kunnen we een afspraak met u maken.

Downloads

Formulier Periodieke Schenking

Informatie over periodiek schenken

 

Na invulling en ondertekening stuurt u dit formulier – in tweevoud – op naar Leprazending (Postbus 902, 7301 BD  APELDOORN). Vergeet niet een kopie van een geldig legitimatiebewijs van uzelf en uw eventuele partner bij te sluiten. U ontvangt een door ons ondertekende overeenkomst terug.

ANBI

Leprazending heeft een ANBI-verklaring van de belastingdienst (ANBI nummer 5840995).

*Voor de belastingvrijstelling tellen alleen de giften mee die u na het afsluiten van de overeenkomst hebt gedaan. Daarom is het belangrijk om zo vroeg mogelijk in het jaar de schenkingsovereenkomst af te sluiten.

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world