Periodieke Schenking Invullen

JA, ik wil ook slim geven via een Periodieke Schenking.

Een periodieke schenking is een donatie die u doet voor minimaal 5 jaar op rij. De Belastingdienst geeft hierbij extra voordeel. De jaarlijkse gift aan Leprazending is hierdoor volledig aftrekbaar én Leprazending kan het bedrag meteen toekennen aan het stoppen van lepra.

Welk bedrag krijgt u terug?

Het bedrag dat u ontvangt van de Belastingdienst hangt af van de hoogte van uw gift en inkomen. Benieuwd naar uw voordeel? Gebruik onze handige rekentool periodieke schenking.

Een schenking kunt u online in een paar minuten regelen, of uitprinten en in alle rust invullen.

Online invullen of Downloaden om zelf te printen

 

Hoe het werkt

  1. Vul hieronder alle gevraagde velden in en klik op verzenden.
  2. U ontvangt van ons per e-mail een kopie van de schenkingsovereenkomst om te controleren.
  3. Alles ok? Dan hoeft u niets meer te doen.

Wilt u gegevens aanvullen of bedenkt u zich? Geen probleem. Laat het ons even weten.
Deze én andere tips staan in de e-mail die u ontvangt na het invullen.

Online Schenkingsformulier

Bij de hand houden: IBAN, BSN nummer (ook van uw partner)
Heeft u een partner? Vul dan het formulier samen in i.v.m. ondertekening.

 

Belastingvoordeel

Een periodieke schenking is een terugkerende donatie die u doet voor een langere periode (minimaal 5 jaar).

Voor de belastingdienst zijn giften normaliter alleen aftrekbaar als het totaal van de giften de drempel van 1% van uw ‘onzuiver inkomen’ overschrijdt Het voordeel van een schenking is voor u is dat deze gift volledig aftrekbaar is voor de belasting, ook als daarmee uw jaarlijkse inkomsten onder de 1% of boven de 10% van je ‘onzuiver inkomen’ uitvallen.* Afhankelijk van uw persoonlijke situatie kan het belastingvoordeel oplopen van 40% van het schenkingsbedrag per jaar**. Bij het bepalen van de hoogte van het schenkingsbedrag kunt u overwegen of je dit belastingvoordeel mee wilt schenken aan Leprazending. U kunt dan je periodieke gift verhogen tot 40%  zonder dat u dit zelf in je portemonnee merkt.

Structurele steun

Het voordeel van een periodieke schenking is dat Leprazending verzekerd is van structurele steun voor een langere periode, waardoor we duurzame hulp kunnen bieden aan leprapatiënten, bijvoorbeeld in onze ziekenhuizen.

Geen notaris nodig

Omdat er een belastingvoordeel tegenover staat moest vroeger de periodieke schenking door een notaris worden vastgelegd. Sinds 2014 is dat niet meer nodig. Het is voldoende om hiervoor een schenkingsformulier  in te vullen en ondertekend aan ons terug te sturen. We ondertekenen de overeenkomst eveneens en sturen u het getekende exemplaar terug en behouden een digitale kopie. Een schenkingsovereenkomst heeft wel een verplichtend karakter. Omdat er een belastingvoordeel aan verbonden is, is het is niet mogelijk de overeenkomst tussentijds (d.w.z. binnen 5 jaar) te beëindigen. Alleen bij overlijden van een van de ondertekenaars, of wanneer Leprazending haar ANBI-status zou verliezen kan de overeenkomst tussentijds worden beëindigd.

U kunt het schenkingsformulier hier downloaden of u kunt ons bellen op 055 – 7600 500. Wij beantwoorden dan graag uw vragen. Als u wilt kunnen we een afspraak met u maken.

Downloads

Formulier OVK Periodieke Schenking

Na invulling en ondertekening stuurt u dit formulier op naar Leprazending (Postbus 902, 7301 BD  APELDOORN).  U ontvangt een door ons ondertekende overeenkomst terug.

ANBI

Leprazending heeft een ANBI-verklaring van de belastingdienst (ANBI nummer 5840995).

*Het kabinet heeft op Prinsjesdag aangekondigd de aftrekbaarheid van periodieke giften aan ANBI’s te willen maximeren op € 250.000 per huishouden per kalenderjaar. Zolang uw totale giftenbedrag hieronder blijft verandert er voor u niets. Mocht deze maatregel doorgaan, en zou uw totale giftenbedrag per jaar boven €250.000 per jaar uitkomen, dan is het extra bedrag niet meer aftrekbaar bij de belastingaangifte.
**Tarieven Belastingdienst 2022. In de brief die in november 2022 werd verstuurd meldden wij abusievelijk  nog het oude toptarief.