Skincamp Bangladesh Leprosy

Noodsituatie in Ethiopië

  Ernstige handicaps door lepra, juist bij kinderen.

  In de nasleep van de onrust in Ethiopië ontluikt zich een minder zichtbare ramp: Nergens ter wereld vinden we meer kinderen met leprahandicaps dan hier. Ze raken voor hun leven getekend door een handicap die voorkomen had kunnen worden. Uw hulp is nu hard nodig in Ethiopië.

  Hoe u kunt helpen

  • Opsporen nieuwe patiënten  € 22
  • Urgente medische zorg € 70
  • Hersteloperaties  € 264

  Hoeveel patiënten kunt u helpen? Alvast hartelijk dank dat leprapatiënten dankzij u essentiële medische zorg kunnen ontvangen.


  Je kunt ook zonder gegevens achter te laten, zelf een bedrag overmaken aan Leprazending op: NL49 INGB 0000 889 889 o.v.v. “Ethiopië”.

  Bedankt voor alle steun.

  Hoe u kunt helpen als kerk

  U kunt een collecte bestemmen of een gift overmaken. Meer achtergrondinformatie? Uw contactpersoon: Cor van Leeuwen (cor@leprazending.nl | 055-7600500)

  De situatie

  U heeft in de media vast iets meegekregen over de gewelddadige oorlog in de Tigray en Amhara regio. In de nasleep ontluikt zich een minder zichtbare ramp: Nergens ter wereld vinden we meer kinderen met leprahandicaps dan hier.

  “Je ziet hoe verwoestend de gevolgen voor leprapatiënten zijn door een gewapend conflict in combinatie met honger. Kinderen worden de dupe. Ze raken voor hun leven getekend door een handicap die voorkomen had kunnen worden. De tijd dringt voor kinderen met lepra. Momenteel zijn we in Amhara in actie om te doen wat we kunnen, maar we hebben uw support nodig voor: snelle diagnose, kritische medische zorg, ondersteuning in levensonderhoud en distributie van lepramedicatie” vertelt programmaleider Erni van Wingerden vanuit Ethiopië.

  Het is ondraaglijk om te zien dat jonge kinderen in Ethiopië lijden door lepra. Wij willen ze allemaal kunnen helpen. Daarom vragen we nu uw hulp. Wilt u ruimhartig omzien naar leprapatiënten in Ethiopië? Uw steun maakt het niet alleen mogelijk om urgente medische zorg te bieden, maar belangrijker nog, meer kinderen te redden van lepra voor het te laat is.

  Ethiopië heeft het hoogste percentage kinderen met ernstige handicaps als gevolg van lepra wereldwijd. Dit is een voor de camera onzichtbare crisis die onmiddellijke aandacht en actie vereist. Alstublieft, laat deze mensen niet aan hun lot over. Helpt u concreet mee om onomkeerbaar leed door lepra in Ethiopië te voorkomen.

  Hartelijk dank voor uw betrokkenheid!

  Ja ik wil helpen