NOOD: Help in de race tegen de klok om leprabesmetting te stoppen

Noodkreet uit Noord Bangladesh:

In het noorden van Bangladesh, wonen en werken veel arme mensen op theeplantages. Momenteel vinden we nergens zoveel mensen met lepra als hier. De toestroom van leprapatiënten is schrikbarend.

De situatie

Onze zorgmedewerkers verzetten ongelooflijk veel werk, maar kunnen de stroom aan nieuwe patiënten niet aan. Zonder uw hulp kunnen we niet opschalen. Iets wat onze collega’s erg verontrust:
hoeveel mensen die de besmetting hebben opgelopen zijn op dit moment nog niet in beeld?

Met uw hulp kunnen we deze zorg verder opschalen en zo méér patiënten opsporen en op tijd behandelen.

In deze video vertelt Aloka haar verhaal. Zij werkt in de theetuinen van Bangladesh.

Hoe u kunt helpen

  • Eén patient lepravrij  € 24
  • Essentiële wondzorg, per persoon € 46
  • Eén pop-up medische post voor opsporen lepra  € 111

Uw hulp is nu hard nodig in Noord-Bangladesh. Hoeveel patiënten kunt u helpen? Alvast hartelijk dank dat leprapatiënten dankzij u essentiële medische zorg kunnen ontvangen.

Hoe u kunt helpen als kerk

U kunt een collecte bestemmen of een gift overm

aken. Voor meer achtergrondinformatie kunt u contact met ons opnemen: Cor van Leeuwen (cor@leprazending.nl | 055-7600500)

Je kunt ook zelf een bedrag overmaken aan Leprazending op: NL75 INGB 0003 2439 99 o.v.v. ‘Nood Bangladesh’

Bedankt voor alle steun.

Deze foto en verhaal ontvingen wij vanuit Leprazending Bangladesh:

Het meisje op de foto heet Anju. Zij heeft lepra. Ze heeft geen idee wat dat betekent. Ze is nog maar vijf jaar oud. Zonder dat ze het wist, tastten leprabacteriën haar zenuwen al aan. De eerste zichtbare tekenen waren verkleurde huidplekken op haar armen. Zonder behandeling zouden steeds meer zenuwen afsterven en had ze handicaps gekregen. Gelukkig bracht
haar moeder haar naar de medische post.