Diana: ‘Dit werk past bij mij’

Wie is Diana Poulisse?

Diana Poulisse is één van de vrijwilligers van Leprazending. Ze is elke week op kantoor te vinden. Wie met ons belt, krijgt haar misschien wel aan de telefoon. Hieronder leest u waarom Diana zich als vrijwilliger voor Leprazending inzet, wat haar werkzaamheden zijn en waarom vrijwilligers zo belangrijk zijn.

Van telefoniste tot vertaalster

Diana is niet alleen telefoniste bij Leprazending, maar doet ook administratief werk. Ze houdt het donateursbestand bij, behandelt binnengekomen post en doet soms vertaalwerk. ‘Ik wil leprapatiënten graag helpen op de manier die bij mij past. Daarom zet ik mij in op het kantoor van  Leprazending. Ik werk hier graag en als ik vragen heb is er altijd wel iemand die mij wil helpen.

 ‘Mensen zeggen soms tijdens een telefoongesprek dat ze het waarderen dat ik vrijwilligerswerk doe. Dat vind ik fijn om te horen en geeft mij extra energie’.

Verstoten en gediscrimineerd

‘Ik vind het zo triest dat leprapatiënten niet alleen gehandicapt en verminkt raken, maar ook nog eens gediscrimineerd en verstoten worden. Ze worden niet alleen door de samenleving gediscrimineerd. Zelfs hun eigen familie wil vaak niets meer van hen weten. Hoe eenzaam zullen deze mensen zich toch voelen? Terwijl je er helemaal niets aan kunt doen en het zelfs ook nog te genezen is! Met geld kunnen we het leven van een leprapatiënt herstellen.’

Begrip voor leprapatiënten

‘Prioriteit één is dat er genezing komt. Daarnaast is het ook belangrijk dat leprapatiënten opnieuw een plekje krijgen in de samenleving. Dat zij weer hun leven in de maatschappij kunnen opbouwen. Een opleiding is één van de dingen die hen daarbij kan helpen. Ook is het belangrijk dat er in deze landen meer bekendheid komt over lepra. Mensen krijgen zo meer begrip voor leprapatiënten en gaan ze misschien wel helpen. De mens achter de leprapatiënt is voor mij heel belangrijk.’

Meer geld voor leprapatiënten

Leprazending werkt graag voor vrijwilligers omdat er dan meer geld overblijft om leprapatiënten te helpen. ’Hoe mooi is het voor deze leprapatiënten, dat mensen vanuit een andere plek op de wereld met hen begaan zijn? En met een gift krijgen mensen met lepra weer een nieuwe toekomst.

Diana Poulisse is sinds mei 2017 één van de vrijwilligers.