Goede leprazorg in Bangladesh; DBLM Ziekenhuis

8 december 2021

Samenvatting

In Bangladesh is er nog altijd een groot gebrek aan goede leprazorg vanuit de overheid. Hierdoor zijn onder andere hersteloperaties en gehandicaptenzorg voor lang niet iedereen in Bangladesh toegankelijk. Tegelijkertijd is Bangladesh het land met de op vier na meeste besmettingen ter wereld. Vooral onder de arme bevolkingsgroepen is lepra nog steeds sterk aanwezig. Daarom ondersteunt Leprazending in Bangladesh het Danish Bangladesh Leprosy Mission (DBLM) ziekenhuis.

Doel

Dit project heeft als doel om de leprazorg in het DBLM-ziekenhuis te ondersteunen. Zo wordt een goede leprazorg in Noordwest Bangladesh, die toegankelijk is voor iedereen, gegarandeerd.

Laatste nieuws over dit project

Geen berichten gevonden.

 

Wie profiteren van dit project?

Dankzij de leprazorg die het DBLM-ziekenhuis levert wordt het gat opgevuld dat door het gebrek van zorg door de overheid ontstaan is. Mensen die kunnen zo in ieder geval goede leprazorg krijgen, zodat ze een goede behandeling kunnen krijgen. Chetan Sayeed (76) is één van deze mensen. Hij heeft al 35 jaar lepra. Nu krijgt hij dankbaar voor de behandeling die hij krijgt in het DBLM ziekenhuis. ‘De mensen die hier werken zijn een spiegelbeeld van God’, zegt hij.

Projectbeschrijving

Dit project richt zich op verschillende vormen van zorg. Samen zorgen zij ervoor dat er goede, voor iedereen toegankelijke, leprazorg is in Noordwest Bangladesh.

Het ziekenhuis zelf heeft zowel een leprakliniek als een polikliniek. De leprakliniek heeft als doel om operaties, fysiotherapie, of andere vormen van medische ondersteuning te leveren voor mensen met lepra. De polikliniek richt zich op het verlenen van algemene, maar ook lepra zorg aan mensen uit de regio. Deze tak van het ziekenhuis zorgt ook voor inkomen dat het mogelijk maakt om de zorg voor de arme bevolkingsgroepen toegankelijk te houden.

Tot slot investeert het ziekenhuis ook in wetenschappelijk onderzoek op het gebied van lepra, zodat de kennis over lepra op een hoog niveau blijft. Zo worden steeds nieuwe manieren om leprapatiënten op te sporen, behandelen of te verzorgen ontwikkeld.

Impact

Dankzij de behandelingen in het ziekenhuis worden levens hersteld. Leprabehandelingen of hersteloperaties verminderen de impact van lepra op de levens van mensen sterk.

De impact van het ziekenhuis gaat verder dan alleen de patiënten die de zorg krijgen die ze nodig hebben. Doordat leprazorg toegankelijk is voor alle lagen van de bevolking in Noordwest Bangladesh, is er ook een veel beter beeld van het aantal leprabesmettingen. Dit helpt bij het tegengaan van verdere besmettingen en op langere termijn bij het stoppen van het aantal besmettingen.

Ook helpt het ziekenhuis bij het informeren van de gemeenschap over lepra. Hierdoor wordt het stigma van lepra opgelost . Zo wordt er een einde gemaakt aan discriminatie en uitsluiting van mensen die in aanraking zijn gekomen met lepra.

 

Waarborging van de impact

Het project zal elk jaar actief worden geëvalueerd door onze programma-afdeling , zodat we op de hoogte blijven van de impact van het project en het, waar nodig, verbeterd kan worden. Investeerders ontvangen van ons een jaarlijkse rapportage.

 

Projectgegevens

Status: Actief
Looptijd: Januari 2023-December 2023
Eindrapportage: Maart 2024
Projectgebied: Noordoost Bangladesh
Onze bijdrage in 2023: € 42.224

Nog nodig voor 2023: € 42.224
Project Manager: Heidi Hoogvliet

 

Terug naar alle projecten