Naar School, ook met lepra: Children Unite for Action

8 december 2021

Samenvatting

Kinderen uit India met lepra of andere handicaps kunnen niet het leven leiden dat ze graag zouden willen. Door het stigma van lepra hebben deze kinderen vaak weinig zelfvertrouwen, ze worden gediscrimineerd op school of zelfs helemaal niet toegelaten. Om dit te stoppen is het project “Children Unite for Action” (CUFA) opgezet.

Doel

Dit project wil kinderen met lepra toegang tot onderwijs geven. Zo worden hun kennis en vaardigheden vergroot. Door voorlichting aan de omgeving van de kinderen is er meer kennis over lepra. Dit vermindert discriminatie. Ook helpen we de kinderen met de gezondheidszorg die ze nodig hebben.

Laatste nieuws over dit project

Meer dan alleen onderwijs

Samen met kinderen uit het project hebben we in 2022 voorlichting over lepra kunnen geven aan meer dan 9000 mensen!

Wie profiteren van dit project?

Kinderen die lijden aan lepra brengen hun opgedane kennis in de praktijk. Het persoonlijk welzijn van kinderen met lepra of andere handicaps wordt ook verbeterd, onder andere door lessen in zelfzorg.
De ouders en de directe omgeving (school, gemeenschap en gezondheidswerkers)zijn ook belangrijke onderdelen van het project. Zij worden voorgelicht en ondernemen actie om goede gezondheidseducatie, water, sanitaire voorzieningen en andere openbare voorzieningen voor kinderen te borgen en te handhaven.

Projectbeschrijving

We helpen de kinderen met toegang tot onderwijs. Daardoor kunnen ze uiteindelijk (financieel) zelfstandig functioneren. Ook werkt het programma aan het zelfvertrouwen van de kinderen. Kinderen worden gemotiveerd door middel van een ‘award’ programma. Dit programma zorgt ervoor dat kinderen zich beloond voelen voor hun inzet. Ze kunnen zich verder ontwikkelen en als voorbeelden dienen voor anderen. Zo wordt de motivatie overgegeven van kind tot kind. Hier kunnen ook zogenaamde ‘Champions’ uit naar voren komen. Deze kunnen zich op grotere schaal inzetten voor de rechten van de betrokken kinderen. Dit kan bijvoorbeeld door het regionaal of (inter)nationaal uitdragen van hun levensverhaal. Een voorbeeld hiervan is het kinderparlement. Deze groep ‘Champions’ komt bij de lokale overheden op voor de rechten van alle gediscrimineerde kinderen. Ook helpt het kinderparlement andere kinderen toegang te krijgen tot onderwijs, bijvoorbeeld door schoolmaterialen door te geven.

Op het gebied van leprazorg worden de kinderen getraind in zelfzorg. Hierdoor kunnen ze zichzelf controleren op wonden en deze verzorgen (de zenuwen zijn aangetast door lepra en daardoor voelt een kind geen pijn). Zo voorkomen we ernstige gevolgen van lepra.

We betrekken ook de directe omgeving (school, familie en gemeenschap) van de kinderen in het project.  Met het geven van goede voorlichting wordt de kennis over lepra verspreid en gewaarborgd. Dit gebeurt onder andere door thuisbezoeken, en trainingen op scholen. Dit betekent dat de hele omgeving van de kinderen meer kennis heeft over de waarde van de kinderen en de zorg die ze nodig hebben.

Impact

Per jaar helpen we op zo’n 140 kinderen met toegang tot onderwijs. Ook heeft de voorlichting aan de omgeving van de kinderen blijvende impact. Door de kennis over lepra te verspreiden is er zicht op een toekomst zonder discriminatie tegen kinderen met lepra.

Waarborging van de impact

Het project zal elk jaar actief worden geëvalueerd door onze programma-afdeling . Hierdoor blijven we op de hoogte van de impact van het project en waar het, waar nodig, verbeterd kan worden. Investeerders ontvangen van ons een jaarlijkse rapportage.

 

Projectgegevens

Status: Actief
Looptijd: 2023-2027
Projectgebied: Regio’s Uttar Pradesh, West Bengalen, Karnataka, en Maharashta
Onze bijdrage  in 2024: € 24.167

Nog nodig voor 2024: €7.452,-.
Contactpersoon: Erni van Wingerden

 

Terug naar alle projecten