Corona mag leprabehandeling niet stilleggen

Het is noodzakelijk dat leprapatiënten in behandeling blijven om de corona-pandemie door te kunnen komen. Komt de medicijntoevoer stil te liggen, heeft dat ernstige, lichamelijke gevolgen voor mensen die getroffen zijn door lepra. Landen waar lepra veel voorkomt, zoals India, Bangladesh, Nepal en Myanmar, zitten in Lockdown.

De transportsystemen zijn gesloten, de gezondheidsstelsels worden overbelast en er zijn strikte corona-maatregelen. Leprazending is er verantwoordelijk voor om leprapatiënten hoe dan ook te voorzien van medicijnen én hen te behandelen.

Hoe zit dat met die medicijnen?

Leprapatiënten krijgen de kuur gratis. Het is een combinatie van middelen, die de bacteriën doodt waardoor lepra veroorzaakt wordt. 72 uur na inname is de leprapatiënt niet meer besmettelijk. Al miljoenen mensen zijn met behulp van dit middel, dat sinds 1982 in ontwikkeling is, genezen van lepra.

Tenminste zes maanden

De doosjes bevatten genoeg medicijnen voor 28 dagen. Elke maand haalt de patiënt medicijnen op in het lepraziekenhuis. Ze moeten tenminste zes maanden ingenomen worden. Soms langer. De arts verlengt deze periode tot 24 maanden – indien nodig – om lepra volledig te genezen. Als de behandeling vroegtijdig wordt gestopt, kunnen er ernstige complicaties optreden.

Bijwerkingen

Als iemand een maand behandeling mist, is dat niet meteen rampzalig. Zodra er meer dan twee maanden gepauzeerd wordt, kunnen er grote problemen ontstaan. Bij het verstrekken van de medicijnen, checkt te verpleegkundige de leprapatiënt en kijkt of en hoe de lepra reageert. Patiënten kunnen zich namelijk erg ziek voelen, als bijwerking. De lepra kan op de medicijnen reageren met acute ontsteking in de huid, zenuwen en ogen. Het zijn reacties die kunnen leiden tot de handicaps. Onze zorgprofessionals en medici doen er alles aan om dit tegen te gaan en hen te behandelen, zodat ze goed en zonder gevolgen de kuur doorkomen.

Corona mag behandeling niet stoppen

De behandeling mag niet stil komen te liggen als gevolg van Corona. Wereldwijd veroorzaakt de Corona-pandemie enorme verstoringen. Ook in de landen waar lepra veel voorkomt. Mensen zijn bang voor het nieuwe virus en durven hun huis niet uit. Sumon Halder, onze landleider in Bangladesh, legt uit: ,,Het openbaar vervoer is gestopt, mensen kunnen niet naar onze klinieken komen om hun medicijnen op te halen. Ook voor de verpleegkundigen is het vaak onmogelijk om naar de patiënten af te reizen. Het is ontzettend moeilijk om de behandeling van leprapatiënten voort te zetten. Maar het moet!

Manier van aanpak

Leprazending werkt hard om dit probleem aan te pakken. Om te beginnen werken we nauw samen met regeringen, ministeries van volksgezondheid en belangrijke partners, om de toelevering van medicijnen gaande te houden. Om ervoor te zorgen dat leprapatiënten hun kuur kunnen voortzetten, krijgen ze nu medicijnen voor drie maanden.

Sterk netwerk

We zijn dankbaar dat we sterke netwerken hebben in de gemeenschappen waarin we werken. Hierin zitten vrijwilligers die helpen het medicijn te verdelen. Uiteraard nemen we alle coronamaatregelen in acht.

Coachen op afstand

We regelen dat we via videobellen en Social Media onze leprapatiënten kunnen coachen als zij ziek zijn, als bijwerking van de medicijnen. We delen informatie en lichten toe hoe belangrijk het is om toch de kuur te blijven volgen; wat de reacties op het medicijn kunnen zijn; hoe we ze herkennen en met wie ze contact moeten opnemen bij bijwerkingen.

Als een muur om de zwaksten heen

Leprazorg moet onverminderd doorgaan. Daar maken wij ons hard voor. Maar het blijven moeilijke tijden. We hebben alle steun nodig die er is. Wilt u, samen met ons, als een muur om deze kwetsbare, vaak allerarmste mensen heen gaan staan? Steun alstublieft ons werk, zodat wij garant kunnen staan voor de zorg van onze leprapatiënten. De strijd tegen de verwoestende ziekte lepra mag niet stil komen te liggen.