Zepen en afstand houden in tijden van corona

Leprapatiënten horen bij de mensen voor wie het coronavirus levensbedreigend is. Onze zorgprofessionals doen hun uiterste best om hen te beschermen. Tijdens bewustmakingssessies werden stukken zeep en maskers uitgedeeld. Leprawerkers leerden de techniek voor ‘effectief handen wassen’. Ook brengen ze het ‘anderhalve meter afstand houden’ in praktijk – de zitplekjes worden met krijt op de grond aangegeven. De foto’s zijn gemaakt door Leprazending Bangladesh. Wilt u het werk onder leprapatiënten steunen?