Lepra in Congo

De onrust in het land Congo is groot. Er is nauwelijks geld om gezondheidswerkers te betalen. Met steun uit Nederland helpen we lokaal zo veel mogelijk leprapatiënten.

Lepra in Congo

Lepra in Congo komt veel voor. Door de oorlogen van de afgelopen jaren is er van de gezondheidszorg in Congo weinig overgebleven. Veel Congolezen hebben de ziekte lepra opgelopen in de vluchtelingenkampen van buurland Tanzania. In de kampen was de medische zorg slecht. Daardoor is hulp aan mensen met lepra hard nodig.

Sinds 1998 werkt Leprazending in dit immens grote land. Voor de aanpak van lepra en tuberculose werken we nauw samen met het Congolese ministerie van gezondheidszorg. We zijn met name actief in de provincie Sud Kivi. Met steun uit Nederland helpt Leprazending kwetsbare groepen. Denk aan medische hulp, fysiotherapie en het verstrekken van microkredieten.

 

Projecten

Mensen met lepra in hun kracht zetten

Mensen met lepra hebben in dit onrustige land niet de financiële middelen om medische behandelingen te betalen. Met dit project worden leprapatiënten opgespoord, en zorgen we – met steun uit Nederland – dat ze wel gezondheidszorg krijgen.

Daarnaast vinden we het belangrijk dat mensen met lepra weer kunnen functioneren in de maatschappij. We geven fysiotherapie, steunen ze bij het opzetten van zelfhulpgroepen en verstrekken microkredieten.

Zelfredzaamheid

Met het project worden niet alleen leprapatiënten geholpen. Ook oorlogsslachtoffers en andere gehandicapten worden ondersteund. Denk aan:

  • Behandeling en rehabilitatie
  • Opleiden van lokale fysiotherapeuten om mensen met lepra en andere handicaps te helpen bij het zo goed mogelijk gebruiken van hun lichaam.
  • Aanleren van vaardigheden voor zelfredzaamheid.

In lokale dorpen worden zelfhulpgroepen opgericht. Mensen in die groep leren om elkaar te helpen.

  • Verstrekken van microkredieten.

Het verstrekken van een klein krediet helpt bij het opzetten van een eigen handeltje. Daardoor kunnen mensen in hun eigen inkomen voorzien.

Hoop voor Ubwari Schiereiland

In het Tanganyika-meer ligt het schiereiland Ubwari. Hier wonen veel leprapatiënten. Het schiereiland ligt in de provincie Zuid Kivu in Oost-Congo. In dit gebied liggen veel meren. Ze scheiden Congo van Tanzania, Uganda en Burundi.

Het schiereiland Ubwari ligt voor een deel aan het vaste land, maar dit deel is zo goed als onbegaanbaar door hoog gebergte. Er loopt geen weg.

Voor dit project is – met geld uit Nederland – een boot aangeschaft om vervoer van mensen en goederen mogelijk te maken. Gezondheidswerkers kunnen leprapatiënten makkelijker bereiken. Mensen met lepra verbouwen producten op het schiereiland, en kunnen door de boot handel drijven met de mensen op het vaste land.

Meer activiteiten in Congo

Met giften helpt Leprazending in Congo leprapatiënten met de volgende projecten:

  • In het Sankuru-district trainen we gezondheidswerkers. Ze krijgen onderwijs over behandeling van lepra. Met speciale prevention of disability-programma’s worden mensen met lepra zo vroeg mogelijk opgespoord om blijvende handicaps te voorkomen.
  • In Kasai Occidental komt erg veel lepra voor. In de drie dorpen Sami, Tsitepa en Ngombe lijden veel mensen aan lepra. Ze worden hier ook buitengesloten. Met financiële hulp uit Nederland proberen we vooroordelen weg te nemen. Mensen met lepra helpen we met microkredieten. Zo helpen we leprapatiënten weer voor zichzelf zorgen.
  • In Kasai Oriental wordt weinig gedaan voor mensen met lepra. De overheid heeft geen geld om lokale gezondheidswerkers salaris te betalen. We proberen in dit gebied met veel leprapatiënten ons werk  uit te breiden.
  • Succesvol is het varkens-fokprogramma in Bas Congo West. Mensen met lepra krijgen hier de mogelijkheid om varkens te fokken en te verkopen. Daardoor kunnen ze uit de spiraal van armoede ontsnappen. In South Kivu startten we 4 van deze nieuwe sociaal-economische projecten.

Congo: groot land

De Democratische Republiek Congo ligt in Centraal-Afrika. Het is een voormalig Belgische kolonie. Het land is 55 x zo groot als Nederland. Er leven heeft ongeveer 64,5 miljoen mensen. Meer dan 80% van de bevolking is christen. 10% Is moslim en ongeveer 10% volgt lokale godsdiensten. Congo is sinds 1960 een onafhankelijke republiek.

Het dagelijks leven is voor het grootste deel van de bevolking een strijd om te overleven. In het oosten van het land is de situatie niet stabiel. In de Democratische Republiek Congo komen berovingen, plunderingen, autodiefstal, verkrachtingen, ontvoeringen en moorden voor. Vooral in de conflictgebieden en in de grote steden. Veel mensen leven onder de armoedegrens. Mensen met een handicap – zoals mensen met lepra – hebben het in dit land extra moeilijk.

 

HOE WIJ HELPEN

In Congo wordt gewerkt aan:

Geef om Congo

Help leprapatiënten en andere gehandicapten in Congo