Column Recht en Gerechtigheid

18 augustus 2016
door Gert Visscher

In onze wereld is veel lijden, veel moeite, veel onrecht. Ik vraag me vaak af: “Hoe kunnen we dat onrecht weer recht krijgen?”

Door allerlei afspraken te maken proberen we als wereldbevolking voor ieder mens de beste levensomstandigheden te creëren. Toch lees ik in verslagen van verschillende organisaties: “De honger in de wereld neemt toe.” De meest recente schattingen van de FAO komen uit op 923 miljoen mensen die honger lijden… Het aantal arme mensen dat leeft van minder dan 2 dollar per dag is nagenoeg hetzelfde gebleven in de periode van 1981 tot 2005, namelijk 2,5 miljard mensen. “… 1.4 miljard mensen leven in extreme armoede – meer dan een kwart van de bevolking van ontwikkelingslanden.” En dan het eerste millenniumdoel! Daar lees ik “Halvering percentage extreme armoede.” We zitten nu op ongeveer 20 procent. Máár… In de armste landen groéide het aantal mensen in extreme armoede juist met 103 miljoen. Onder hen 400 miljoen kinderen jonger dan dertien jaar die nog steeds in extreme armoede leven. In de wereld is er minder armoede maar meer ongelijkheid.*

De Bijbel laat op vele plaatsen zien dat de Schepper van hemel en aarde recht wil in onze wereld. In Jesaja 40 lees ik:

3 Hoor, een stem roept:
‘Baan voor de HEER een weg door de woestijn,
effen in de wildernis een pad voor onze God.
4 Laat elke vallei verhoogd worden
laat ruig land vlak worden
en rotsige hellingen rustige dalen.
5 De luister van de HEER zal zich openbaren voor het oog van al wat leeft.
De HEER heeft gesproken!’

Als je lepra hebt, zit je in “het afvoerputje van de armoede”. Mensen met lepra worden ziek en raken gehandicapt. Maar dat lijkt soms de minst moeilijke kant van het lepraverhaal te zijn. Deze mensen leven al in grote armoede maar ook in die armoedige maatschappij is geen plaats voor hen en worden ze uitgestoten en uitgesloten.
Wie kijkt er naar deze mensen om? Leprazending heeft die keuze gemaakt. Dat doen we al 140 jaar. Wij blijven graag roepen en bidden zodat de barmhartigheid en het recht van onze God zich een weg banen. Juist richting hen die zo vaak in de steek gelaten worden, zó dat de luister van de Heer zich zal openbaren.

 

Helpt u, help jij mee?

Gert Visscher

*voor meer cijfers: zie
http://www.globalincome.org/Nederlands/Feiten.html
http://www.ipsnews.be/artikel/minder-armoede-meer-ongelijkheid