College on Wheels

9 december 2021

Samenvatting

Op het platteland in India hebben veel vrouwen geen toegang tot onderwijs. Daarom is het moeilijk voor vrouwen om in eigen inkomen te voorzien en leven veel vrouwen in armoede. Een vakschool in de stad is geen oplossing voor deze vrouwen omdat ze vaak niet buiten hun dorpen mogen komen.  Leprazending India heeft hier een oplossing voor bedacht. In plaats van de studenten naar onze opleidingen te laten komen, komen wij met onze opleidingen naar ze toe.

Doel

Het doel van het project is om vrouwen uit gezinnen die in aanraking zijn gekomen met lepra, een handicap, of geraakt zijn door extreme armoede, onderwijs te geven. Dit doen we via een reizende vakschool, het College on Wheels. Zo helpen we de vrouwen economisch zelfstandig te worden en armoede als gevolg van lepra of handicaps te stoppen.

Laatste nieuws over dit project

De trainingen gaan van start!

Om goed van start te kunnen gaan is de voorbereiding van de afgelopen maanden cruciaal geweest. Door bevolkingsonderzoek te doen weten we nu in welke gebieden het College on Wheels het hardst nodig is. Ook zijn er een aantal vakopleidingen uitgekozen die goed passen bij de vraag in de regio, zowel vanuit werkgevers als de lokale bevolking. Tot slot is de belangrijkste stap gezet: de trainingen zijn officieel goedgekeurd door de overheid. We kunnen van start!

Wie profiteren van dit project?

Het College on Wheels project zal worden uitgevoerd in twee regio’s in India. In elk van deze regio’s helpen we in drie jaar zo’n 700 vrouwen met onderwijs. Naast de 1400 vrouwen die worden geholpen, profiteert ook de gemeenschap van de vrouwen mee. Doordat de vrouwen meer inkomen hebben, kunnen ze meer uitgeven en is er ook meer inkomen voor andere leden van de gemeenschap. Ook vergroot het project kennis over lepra, waardoor leprabesmettingen worden voorkomen.

Projectbeschrijving

In dit project geven we op een innovatieve manier onderwijs aan mensen die door lepra, handicaps en/of armoede geraakt zijn. Naast een opleiding helpen we ze ook met het starten van een eigen bedrijf of het vinden van een baan. Een mobiele Training Unit, ook wel ‘College on Wheels’ genoemd, staat centraal in deze aanpak. Dit is een bus die is uitgerust met allerlei lesmaterialen waaronder laptops, voorbeeldproducten, (agrarische) tools etc., zodat er direct klassen kunnen worden opgezet vanuit de bus. Ook dient de bus als mini-bibliotheek en informatiebalie voor de dorpen waar ze op bezoek zijn. Soms wordt de bus ook ingezet om met de studenten een voorbeeldbedrijf of trainingslocatie te bezoeken.

In elk projectdorp verzorgen we voor een periode van drie maanden vakopleidingen  voor vrouwen die getroffen zijn door lepra, handicaps en armoede. Studenten krijgen niet alleen een opleiding, maar worden ook geholpen bij het vinden van een baan, onder andere via bedrijven uit het netwerk van Leprazending India. Ook is er de mogelijkheid voor de studenten om steun te krijgen bij het opzetten van een eigen bedrijfje.

Impact

Door het College on Wheels project krijgen kwetsbare vrouwen en meisjes de kans op een opleiding en een baan. Hierdoor krijgen zij een verbeterd inkomen en hebben zij de mogelijkheid om bij te dragen aan de (financiële) noden van het gezin. Uit ervaringen met College on Wheels in een andere regio in India blijkt dat meer dan 80% van de deelnemers binnen een jaar een baan krijgt of een eigen bedrijfje start als gevolg van de training.

Daarnaast worden de gemeenschappen bereikt met bewustwording over lepra, huiselijk geweld, rechten van vrouwen en zorg voor elkaar.
Doordat mensen lepra eerder leren herkennen worden nieuwe lepra patiënten eerder behandeld en kan de overdracht van lepra in deze dorpen gestopt worden. Dit draagt bij aan een vermindering van lepra en op termijn een lepravrij India. Vrouwen krijgen vanwege de bewustwordingscampagnes meer erkenning en respect met als gevolg meer kansen op scholing en werk.

Waarborging van de impact

Het project zal elk jaar actief worden geëvalueerd door onze programma-afdeling , zodat we op de hoogte blijven van de impact van het project en het, waar nodig, verbeterd kan worden. Investeerders ontvangen van ons een jaarlijkse rapportage.

 

Projectgegevens

Status: Actief
Looptijd: 2021-2024
Projectgebied: Vadathorasalur, Vizianagaram, India
Budget 2021-2024 (twee regio’s): € 319.098

Nog nodig voor 2023: €0,-. Dit project wordt voor drie jaar volledig gefinancierd door een aantal verschillende fondsen.
Contactpersoon: Erni van Wingerden

 

Terug naar alle projecten