Collectanten en gevers: hartelijk dank!

Hartelijk dank!

Wat mooi dat jullie wilden collecteren voor leprapatiënten! Collectanten, hartelijk dank voor jullie inzet, gevers hartelijk dank voor jullie gulheid. Op dit moment (14 juni om 16.00 uur) is de stand: €10.265. Fantastisch!

Voor alle mensen

Namens de leprapatiënten: hartelijk dank. Samen maken we lepra geschiedenis. Voor alle mensen, één voor één.

Oeps, vergeten?

Vergeten iets in de digi-bus te stoppen? Geen probleem, het kan alsnog:

Naar de digi-bus

Lepra goed te genezen

Iedere twee minuten krijgt iemand te horen: ‘Jij hebt lepra’. Lepra is een infectieziekte die vooral de allerarmsten treft. Mensen met lepra worden vaak verstoten, uit angst voor besmetting. Lepra is goed te genezen, mits we er op tijd bij zijn.

Opsporen, behandelen, stoppen

De laatste 15 jaar is het aantal nieuwe patiënten met een derde gedaald. Ons doel is: vanaf 2035 geen leprabesmetting meer. Hoe? Onze aanpak is: lepra vroegtijdig opsporen, leprapatiënten snel behandelen en zo verspreiding stoppen. Voor iedere €24,- kan iemand lepravrij worden.