Christelijke zendingsorganisatie

Leprazending is een internationale christelijke zendingsorganisatie die strijdt tegen lepra. Medewerkers van Leprazending werken daarbij vanuit de christelijke identiteit. Dat komt terug in het dagelijks gebed op de kantoren, de wekelijkse samenkomsten in de ziekenhuizen en vakscholen, en de gebedskalender voor supporters van het werk van Leprazending.

Wellesley Bailey, oprichter van The Leprosy Mission (vertaald: Leprazending), startte dit werk in 1888 al vanuit de christelijke identiteit. Toen deze Ier het evangelie bracht in Punjab, India, kwam hij in aanraking met de hopeloze en treurige omstandigheden van leprapatiënten in India. Wellesley was ervan overtuigd dat als er een werk zou zijn dat Christus in de wereld zou oppakken, Hij zich zou begeven onder deze allerarmste mensen die zo veel leed moesten verdragen. Wellesley geloofde dat Christus dan juist hen zou dienen.

Zending

Wellesley kwam als eerste met leprapatiënten in aanraking toen de leider van de Amerikaanse missie, dr. Morrison, hem meenam naar zwervers die in hutten leefden. Wellesley was geschokt. Veel mensen hadden geklauwde handen, sommigen waren bind, anderen hadden misvormde gezichten. Nadien schreef Bailey: ‘Ik ben ontdaan, en tegelijkertijd gefascineerd. Ik heb het gevoel dat als er een christelijk werk in de wereld is, dan is het wel om je onder deze mensen te begeven en hen te troosten met het evangelie.’Wellesley Bailey - oprichter Leprazending

Door de slechte gezondheid van zijn vrouw Alice moest Wellesley Bailey terugkeren naar Ierland. Daar logeerde hij bij de gezusters Pim. De zussen nodigden wat vrienden uit, en vroegen Wellesley het werk voor leprapatiënten te beschrijven. De verhalen die Wellesley vertelden spraken tot de verbeelding; in die tijd was er in het westen weinig bekend over lepra.

Lepra-organisatie

Wellesley begon voor grotere groepen te praten, en vroeg het werk onder leprapatiënten te steunen. Dit tot groot succes.

Als Bailey in 1917 met pensioen gaat, bestaat het werk uit 87 programma’s in 12 landen. Inmiddels is Leprazending uitgegroeid tot de grootste particuliere lepra-organisatie in de wereld met een netwerk in circa 50 landen (30 uitvoerende landen, en 20 ondersteunende landen), dat jaarlijks vele honderdduizenden leprapatiënten en andere kansarmen helpt met reïntegreren.

Ondersteunend land Leprazending Nederland werkt met een klein en efficiënt team van 8 (parttime) medewerkers en vrijwilligers, en zet zich in voor leprapatiënten in India, Bangladesh, Myanmar, Tsjaad en Congo. Duizenden Nederlandse supporters steunen jaarlijks het werk onder leprapatiënten.