Christelijke hulporganisatie

Leprazending is een internationale christelijke hulporganisatie. Vanuit de christelijke identiteit wordt gestreden tegen lepra.

Jezus was begaan met zwakkeren in de samenleving, de verstotenen en mensen die er niet toe doen. Zijn voorbeeld willen medewerkers van hulporganisatie Leprazending volgen. Met steun van onze donateurs gaan we op zoek naar mensen met lepra en geven hun de liefde en aandacht die ze nodig hebben. Iets wat ze vaak in hun omgeving volledig missen.

Samen met onze donateurs helpen we leprapatiënten op medisch, sociaal en geestelijk vlak. Zo wil deze christelijke hulporganisatie Gods liefde zichtbaar en tastbaar te maken voor mensen die zich verstoten voelen.

Naast medische zorg biedt de organisatie opleidingen, en microkredieten. Onze hulp richt zoveel mogelijk op de behoeften van de individuele patiënten.

Ook geven we voorlichting aan medisch personeel en aan de plaatselijke bevolking. We leggen contacten met plaatselijke en landelijke overheden en nemen het daar op voor de leprapatiënt. Vaak worden ze gediscrimineerd, en met bemiddeling zetten we ons in om discriminerende wetten en regels te veranderen.

Internationaal werken we samen met ‘The Leprosy Mission Global Fellowship’. We hebben ruime ervaring en strijden al meer dan 140 jaar tegen lepra. Veel is inmiddels bereikt.Leprazending heeft ruim tweeduizend nationale en internationale veldwerkers en werkt nauw samen met gemeenschappen, kerken, plaatselijke overheden en andere ontwikkelingsorganisaties.

Leprazending Nederland werkt met een klein en efficiënt team van 8 (parttime) medewerkers en vrijwilligers. Het werk onder leprapatiënten wordt jaarlijks gesteund door duizenden Nederlanders.